Show simple item record

Runaway electrons in tokamaks and their detection using segmented silicon detectorsdc.contributor.advisorMarčišovský Michal
dc.contributor.authorSergei Kulkov
dc.date.accessioned2020-09-04T13:57:58Z
dc.date.available2020-09-04T13:57:58Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-981329006205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90237
dc.description.abstractRelativistické ubíhající elektrony (RE) jsou považovány za nebezpečné v prostředí tokamaků, jelikož nesou velké energie, kterou mohou deponovat v komponentách vakuové komory a poškodit je, pokud nejsou udrženy. Proto je nutno studovat mechanizmy generace RE, hledat způsoby, jak potlačit generace RE nebo zmírnit důsledky jejich kontaktu s komorou tokamaku. Hybridní polovodičové detektory přináší do diagnostiky RE řádu možností a výhod, jako dobré energetické, prostorové a časové rozlišení, radiační odolnost a flexibilitu ve měření díky malým rozměrům. Tato práce shrnuje fyzikální základy generace RE, jejich diagnostiky a mitigace. Dále popisuje fyzikální základy polovodičů, jejich vlastnosti a detektory, které na polovodičích jsou založeny. Nakonec uvádí výsledky z měření hybridním polovodičovým detektorem Timepix3 během jedenácté RE kampaně na tokamaku COMPASS.cze
dc.description.abstractRelativistic runaway electrons (RE) are considered dangerous for the tokamak integrity as they carry significant energy that can be deposited in its chamber components if not confined. Therefore, it is important to study mechanisms of the RE generation, to develop methods, how their generation can be avoided or how their impact can be mitigated. Hybrid semiconductor detectors bring variety of advantages and possibilities to the RE diagnostics. Among them are good energy and spatial resolutions, good radiation hardness, and flexibility in terms of measurements due to their small dimensions. This thesis summarizes physics of the RE generation, methods of diagnostics and mitigation; physics and characteristics of semiconductors and semiconductor detectors. An analysis of measurements conducted with the Timepix3 detector during the 11th RE campaign at the COMPASS tokamak is presented.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttokamakcze
dc.subjectubíhající elektronycze
dc.subjectpolovodičové detektorycze
dc.subjectTimepix3cze
dc.subjecttokamakseng
dc.subjectrunaway electronseng
dc.subjectsemiconductor detectorseng
dc.subjectTimepix3eng
dc.titleUbíhající elektrony v tokamacích a jejich detekce segmentovanými křemíkovými detektorycze
dc.titleRunaway electrons in tokamaks and their detection using segmented silicon detectorseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKulhánek Petr
theses.degree.disciplineFyzika a technika termojaderné fúzecze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record