Zobrazují se záznamy 1-20 z 30

   Klíčové slovo
   blesk, bouřka, urychlování elektronů, R vlna, speciální relativita [1]
   Deep Inelastic Scattering, Balitsky-Kovchegov equation, HERA [1]
   Hluboce nepružný rozptyl, Balitsky-Kovchegova rovnice, HERA [1]
   J/psi, jaderný modifikační faktor, uran, srážky těžkých iontů, kvarkonia, QGP, STAR, RHIC [1]
   J/psi, kvarkonia, ATLAS, LHC, Standardní Model, nepřímá produkce, polarizace [1]
   J/psi, quarkonia, ATLAS, LHC, Standard Model, non-prompt production, polarization, spin-alignment [1]
   Key words: heavy-ion collisions, QGP, collectivity, anisotropic flow, triangular flow, resonance decays, number-of-constituent-quark scaling, LHC, RHIC, HYDJET++ [1]
   Klíčová slova: srážky těžkých jader, QGP, kolektivní pohyb, anisotropický tok, triangulární tok, LHC, RHIC, HYDJET++ [1]
   Kvantová Chromodynamika, Jety, Unfolding [1]
   kvark-gluónová plazma, STAR, nefotonické elektróny [1]
   kvarkovo-gluónová plazma, zrážky ťažkých jadier, RHIC, ťažké kvarkóniá, J/psi [1]
   Laxův pár, integrabilní model, Yang-Baxterův ?-model, zobecněný principální chirální model, SU(2). [1]
   microwave interferometry, plasma density measurement, Wharton interferometer, GOLEM tokamak [1]
   mikrovlnná interferometrie, měření hustoty plazmatu, Whartonův interferometr, tokamak GOLEM [1]
   neutral strange particle, baryon anomaly, jets, ALICE, LHC [1]
   neutrální podivné částice, baryonová anomálie, jety, ALICE, LHC [1]
   nilpotent Lie algebras, solvable Lie algebras, solvable extensions, classification of solvable Lie algebras [1]
   nilpotentní Lieovy algebry, řešitelné Lieovy algebry, řešitelná rozšíření, klasifikace řešitelných Lieových algeber [1]
   oceňování opcí, Levyho procesy, frakční procesy, kvantové finance [1]
   option pricing, Levy processes, fractional processes, quantum finance [1]