Zobrazují se záznamy 1-20 z 106

   Klíčové slovo
   anti-$k_\mathrm{T}$ jet algorithm,hard process,jet,QCD,SVD unfolding,Strong interaction [1]
   anti-$k_\mathrm{T}$ jet algoritmus,jet,QCD,SVD dekonvoluce,silná interakce,tvrdý proces [1]
   B fyzika,CP narušení,pravděpodobnost tagování,ALTAS,LHC [1]
   B physics,CP violation,tag probability,ATLAS,LHC [1]
   barevný dipolový model,vektorové mezony,partonová saturace,Balitského-Kovchegovova evoluční rovnice,hot-spot model [1]
   blesk, bouřka, urychlování elektronů, R vlna, speciální relativita [1]
   Cherenkov detector,particle simulation,runaway electrons,tokamak [1]
   color dipole model,vector mesons,parton saturation,Balitsky-Kovchegov evolution equation,hot-spot model [1]
   COMPASS tokamak,L-H transition,ball-pen probe,Reynolds stress,limit cycle oscillations [1]
   časticové simulace,Čerenkovův detektor,tokamak,ubíhající elektrony [1]
   Deep Inelastic Scattering, Balitsky-Kovchegov equation, HERA [1]
   DEMO,tokamak,ELM,heat lux,divertor,suppression factor [1]
   DEMO,tokamak,ELM,tepelný tok,divertor,faktor zeslabení [1]
   Direct integral decomposition,Decomposable operator,Dirac operator,Translationally invariant magnetic field,Spectral analysis [1]
   Direktní integrál,Rozložitelný operátor,Diracův operátor,Translačně invariantní magnetické pole,Spektrální analýza [1]
   ekluzivní photonem-indukové procesy,produkce dileptonů,produkce dibosonů,ATLAS experiment [1]
   Eliptický tok,azimutální anizotropie,meson J/psi,ultrarelativistické srážky těžkých iontů,event rovina [1]
   Elliptic flow,azimuthal anisotropy,meson J/psi,ultrarelativistic heavy ion collisions,event plane [1]
   exclusive photon-induced processes,dilepton production,diboson production,ATLAS experiment [1]
   experiment STAR,D0 mezon,jádro-jaderné srážky,kvark-gluonové plazma,tvrdé sondy [1]