Now showing items 1-20 of 215

  • Zobecněné gravitační teorie a jejich kosmologické a astrofyzikální aplikace 

   Author: Kamil Mudruňka; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Luciano Giuseppe Gaetano
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-29)
   Tato práce se zabývá řešeními klasické Weylovy konformní gravitace a jejich poruchami. Nejdříve jsou diskutovány motivace a možnosti modifikace Obecné teorie relativity. Následně je prezentována Weylova konformní gravitace ...
  • Validace rekonstrukcí magnetické rovnováhy v tokamaku pomocí simulací okrajového plazmatu transportním kódem SOLPS-ITER 

   Author: Daniel Švorc; Supervisor: Hromasová Kateřina; Opponent: Markovič Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
   Přesná znalost magnetické rovnováhy tokamakového výboje je nezbytná pro řízení experimentu, analýzu dat a simulace. Rekonstrukce magnetické rovnováhy jsou však často nepřesné. Tato práce se zabývá validací pěti variant ...
  • Studium multiplicity nabitých částic pomocí detektoru ALICE 

   Author: Helena Hesounová; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Lavička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-09)
   Detektor ALICE naměřil 18.11.2022 srážky olovo-olovo s těžišťovou energií √sNN = 5.36 TeV. Tato práce je zaměřena na analýzu závislosti multiplicity těchto srážek na pseudorapiditě v midrapiditě, která byla provedena pomocí ...
  • Vzorkování bosonů z negaussovských stavů 

   Author: Meet Rajkumar Panchal; Supervisor: Hamilton Craig; Opponent: Stefszky Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-01)
   Kvantové technologie jsou po desetiletí ústředním bodem výzkumu a vykazují slibné pokroky oproti klasickým protějškům. Koncept kvantové nadřazenosti podtrhuje kvalitativní výpočetní výhodu, kterou mají kvantové počítače ...
  • Studie transportu wolframu pomocí kombinace více diagnostik 

   Author: Jiří Malinak; Supervisor: Jaulmes Fabien Francis Eric; Opponent: Jardin Axel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
   Tato práce se věnuje měření a teoretickému popisu transportu wolframu. Je vytvořen nástroj, schopný vypočítat profil hustoty wolframu pro tokamak ASDEX Upgrade. Pro vytvoření tomografických rekonstrukcí je zahrnuta bolometrie, ...
  • Laboratorní simulace XUV/rtg. radiačního poškození kovových a nekovových materiálů navrhovaných pro vnitřní stěny fúzních reaktorů 

   Author: Jakub Bulička; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
   Práce se zabývá studiem radiačního poškozování kovových a nekovových materiálů krátkými XUV laserovými pulzy a velmi krátkými rentgenovými laserovými pulzy. Hlavním cílem je stanovení prahů poškození ozářených vzorků a ...
  • Diagnostika korónového výboje typu point-to-ring a jeho mikrobicidní účinky 

   Author: Laura Thonová; Supervisor: Scholtz Vladimír; Opponent: Šerý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
   Korónový výboj jako jeden ze zdrojů netermálního plazmatu podléhá již několik desítek let podrobnému výzkumu včetně studia jeho potenciálních mikrobicidních účinků. V dosavadních výzkumech byla dávána přednost zejména ...
  • Studium vlivu radiálního elektrického pole na okraji plazmatu na turbulenci a zonální toky v toroidálních fúzních zařízeních 

   Author: Filip Papoušek; Supervisor: Grover Ondřej; Opponent: Seidl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-03)
   Langmuirovy sondy byly použity k měření vlastností okrajového plazmatu v tokamaku GOLEM a stelarátoru TJ-II s důrazem na charakterizaci fluktuací iontového saturovaného proudu. Podmínky na okraji plazmatu byly modifikovány ...
  • Kvantové tečky a kvantové optimální řízení 

   Author: Ludvík Cigna; Supervisor: Štefaňák Martin; Opponent: Staňo Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-28)
   Tato diplomová práce zkoumá optimální kontrolu a interpretaci měření kvantových systémů. Zaměřuje se na kvantové tečky (QDs) a zejména na měření pomocí radiofrekvenční reflektometrie, přičemž představuje nové metodologie ...
  • Metamateriály na zakřivených varietách 

   Author: Tomáš Faikl; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-27)
   Cílem práce je prozkoumání asymptotického chování vlastních hodnot indefinitního laplaciánu na obdélníku vnořeného do riemannovských variet s konstantní křivostí. Hlavní motivací je efekt neviditelnosti v metamateriálech ...
  • Vliv nové energetické kalibrace experimentu KASCADE na fyzikální analýzy detekovaných spršek kosmického záření 

   Author: Karolína Syrokvaš; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Chudoba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-26)
   Experiment KASCADE byl povrchový detektor zaznamenávající hustotu sekundárních částic rozsáhlých atmosférických spršek vzniklých interakcí primárního kosmického záření s atmosférickými jádry. V této práci navrhujeme nový ...
  • Vliv šíření kosmického záření na jeho vlastnosti pozorované na nejvyšších energiích 

   Author: Robert Hrubý; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Hejbal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-26)
   Studie zkoumala chování extragalaktického kosmického záření v energiích nad 40 EeV pomocí simulací v programu CRPropa 3. Při analýze byly zkoumány dva různé případy umožňující nalézt anizotropní signál: výběr nad a pod ...
  • Účinnost a přesnost měření detektoru doby letu v experimentu ATLAS a rekonstrukce di-fotónového vertexu pro pátrání po axionu podobné částici v datech z LHC Run-3 

   Author: Viktoriia Lysenko; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Nožka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-17)
   V létě 2022 byla na Velkém hadronovém urychlovači zaznamenána první data z proton-proton srážek v rámci LHC Runu-3 pomocí centrálního detektoru ATLAS a detektorů ATLAS Forward Proton (AFP). Byla provedena první analýza ...
  • Nové metody měření magnetických polí pro fúzní reaktory 

   Author: Matěj Ivánek; Supervisor: Ďuran Ivan; Opponent: Brotánková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-04)
   Tato práce se zabývá novými metodami měření magnetických polí pro fúzní reaktory. Hlavním cílem této práce je zkoumání algoritmů, které by mohly sloužit pro zpřesňování měření magnetických polí kombinací signálů z cívek a ...
  • Studium kolektivních jevů pomocí azimutálních korelací nabitých částic v malých srážkových systémech 

   Author: Daniel Mihatsch; Supervisor: Křížková Gajdošová Katarína; Opponent: Rybář Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-02)
   Kolektivní jevy ve srážkách malých systémů byly rozsáhle studovány několika experimenty za účelem zkoumání možné přítomnosti silně interagujícího média podobného tomu, které vzniká při jádro-jaderných srážkách. Jednou z ...
  • Rekonstrukce mionové produkční hloubky v atmosférických sprškách kosmického záření 

   Author: Antonín Kravka; Supervisor: Martins dos Santos Eva Maria; Opponent: Lysák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-02)
   Atmosférické spršky kosmického záření jsou komplexními kaskádami částic, které vznikají při srážkách kosmického záření s jádry prvků v atmosféře. Prostřednictvím mionů vytvořených v takových sprškách lze získat důležité ...
  • Vliv šíření kosmického záření na jeho vlastnosti pozorované na nejvyšších energiích 

   Author: Robert Hrubý; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Hejbal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-02)
   Studie zkoumala chování extragalaktického kosmického záření v energiích nad 40 EeV pomocí simulací v programu CRPropa 3. Při analýze byly zkoumány dva různé případy umožňující nalézt anizotropní signál: výběr nad a pod ...
  • Přechod elektronových svazků z vakua do plazmatu při externím vstříknutí do brázdové vlny generované laserovým impulsem 

   Author: David Gregocki; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Horný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Urýchľovanie brázdovou vlnou je efektívna metóda zrýchlenia elektrónov v plazme, ktorá umožňuje generovať vysoké gradienty elektrického poľa. Tradičné schémy vstrekovania elektrónov do brázdovej vlny však môžu často trpieť ...
  • Generace záření při interakci laserových a částicových svazků v particle-in-cell kódech 

   Author: Patrik Puškáš; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Valenta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Táto práca sa venuje porovnaniu numerických algoritmov implementovaných na modelovanie účinkov radiačnej reakcie v particle-in-cell (PIC) kódoch pre klasický aj kvantový režim. Pohyb častíc v ultrarelativistickom režime ...
  • Fluktuace anizotropního toku ve srážkách těžkých iontů na LHC 

   Author: Tomáš Poledníček; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Spousta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Srážky těžkých iontů nám umožňují vznik husté hmoty, která existovala několik mikrosekund po velkém třesku. Tato exotická tekutina se nazývá kvark-gluonové plazma (QGP). Hydrodynamický popis srážek těžkých iontů v posledních ...