Show simple item record

Variational Autoencoder and its Extensionsdc.contributor.advisorŠmídl Václav
dc.contributor.authorMichaela Mašková
dc.date.accessioned2020-09-04T13:57:12Z
dc.date.available2020-09-04T13:57:12Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-778211361705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90185
dc.description.abstractVariační autoencoder je modelem, který v sobě kombinuje pravděpodobnostní přístup a sílu aproximací pomocí neuronových sítí. Lze jej využít jako generativní model nebo například v detekci anomálií. Jeho výhody i nevýhody, stejně jako jeho možná rozšíření, jsou předmětem bakalářské práce. Popsaný je dále Wassersteinův autoencoder a model s využitím VampPrior. Je odvozeno nové rozšíření směsi variačních autoencoderů s použitím EM algoritmu. Vlastnosti variačního autoencoderu a jeho rozšíření jsou demonstrovány na ukázkových i reálných datech.cze
dc.description.abstractVariational autoencoder combines probabilistic approach with powerful estimations via neural networks. The model can be used as a generative model as well as an anomaly detector. Its pros and cons, as well as its extensions, are the subject of this bachelor's thesis. Extensions like Wasserstein autoencoder and a model using VampPrior are described. A new extension using a mixture of variational autoencoders with the usage of EM algorithm is proposed. Properties of a variational autoencoder and its extensions are demonstrated on both artificial and real-world datasets.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbayesovské metodycze
dc.subjectdetekce anomáliícze
dc.subjectneuronové sítěcze
dc.subjectvariační autoencodercze
dc.subjectanomaly detectioneng
dc.subjectBayesian methodseng
dc.subjectneural networkseng
dc.subjectvariational autoencodereng
dc.titleVariační autoencoder a jeho rozšířenícze
dc.titleVariational Autoencoder and its Extensionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠkvára Vít
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record