Now showing items 1-20 of 220

  • Abelovská komplexita nekonečných slov 

   Author: Břinda Karel; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní procesy v detekci anomálií 

   Author: Mrkos Jan; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Stiborek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Adversariální strojové učení a teorie her 

   Author: Dominik Šepák; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce se zaměřuje na aplikaci teorie her, zejména pak Double Oracle algoritmu, v oblasti adversariálního strojového učení. V průběhu práce jsou vysvětleny některé základní pojmy z oblasti dopředných neuronových sítí ...
  • Aktivní učení pro 3D navigaci bezpilotnch letadel 

   Author: Malý Jakub; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Hofman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-04)
  • Aktivní učení pro navigaci bezpilotních letadel 

   Author: Sahan Marko; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Hofman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
   Hlavním cílem této práce je najít nejlepší možný odhad trajektorie radioaktivního mraku v počáteční fázi nehody za použití informací ze sítě pozemních senzorů a bezpilotního letadla. Každé měření je zatíženo vlastní chybou, ...
  • Algoritmy pro paralelní sčítání v nestandardních číselných soustavách 

   Author: Heller Pavel; Supervisor: Svobodová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Algoritmy pro zpracování obrazových dat ze satelitů Sentinel 

   Author: Emanuel Frátrik; Supervisor: Šorel Michal; Opponent: Blažek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Automatické mapovanie krajinného pokryvu a využitia územia je jednou z najdoležitejších úloh vzdialeného prieskumu Zeme. Problémom v tejto oblasti je nedostatok kvalitných ground truth dát, ktorých tvorba býva často náročná ...
  • Algoritmy strojového učení pro aproximaci inverzních matic 

   Author: Viktor Bílek; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Škardová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá novým modelem strojového učení diferenciálními neuronovými sítěmi. Tento model nahrazuje diskrétní vrstvy klasické neuronové sítě obyčejnou diferenciální rovnicí. V první části práce je shrnut ...
  • Analytická řešení v problematice matematického modelování dvoufázového proudění v porézním prostředí 

   Author: Šembera Ondřej; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Mikyška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-19)
  • Analýza časových světlostí vozidel na řízené křižovatce 

   Author: Šleis Jiří; Supervisor: Krbálek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Analýza heuristickych metod zefektivnění algoritmů strojového učení a studium jejich principů 

   Author: Kurbanov Temirlan; Supervisor: Hakl František; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Umělé neuronové sítě se považují za nejmodernější modely strojového učení. Byly úspěšně využity v nejrůznějších oborech. Nicméně, složitější úkoly vyžadují vyspělejší struktury a metody učení. Tato práce zkoumá čtyři metody ...
  • Analýza nerovnovážných stavů dopravních plynů 

   Author: Groverová Nikola; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Bukáček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se soustředí na analýzu rozdělení headway-distribucí, resp. světlostí. V teoretické části práce zavedeme třídu balancovaných hustot B a její vlastnosti. Tato teoretická část je relevantní s praktickou částí ...
  • Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice 

   Author: Brožová Antonie; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou scintigraťických obrazových sekvencí s cílem získat křivky aktivity. 3ako první je prezentován model FAMIS zakládající se na faktorizaci matic s nezápornými prvky, přičemž k nalezení ...
  • Analýza ustáleného stavu termodynamického dopravního plynu se slabou krátkodosahovou repulzí 

   Author: Šůsová Martina; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Kittanová Katarina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Antipalindromická čísla 

   Author: Stanislav Kruml; Supervisor: Dvořáková Lubomíra; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Každý jistě slyšel o palindromech, slovech, která zůstanou stejná, když je čteme zezadu dopředu. Například kajak, radar nebo rotor. V matematice se studují palindromická čísla, což jsou přirozená čísla, jejichž zápis v ...
  • Aperoodické generátory náhodných čísel 

   Author: Fiala Jiří; Supervisor: Balková Lubomíra; Opponent: Hladký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-19)
  • Aplikace asymetrického vylučovacího procesu na modelování systémů se sociální interakcí 

   Author: Ščepánková Lenka; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace pro prezentaci vabraných monitorovacích dat experimentu COMPASS 

   Author: Jamrich Tomáš; Supervisor: Čulík Zdeněk; Opponent: Strachota Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   V uvode je citatel strucne oboznameny s fyzikalnym pozadim experimentu COMPASS v CERNE. Experiment obsahuje rozsiahly technicky aparat, ktoreho vyznamnou sucastou je polarizovany terc. Tato praca vyuzva vybrane monitorovacie ...
  • Aplikace separačních metod na reálná data z urychlovačů částic 

   Author: Štěpánek Michal; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Grim Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace statistického testování hypotéz na data z experimentu ATLAS 

   Author: Trusina Jakub; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Kůs Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   V částicové fyzice je potřeba ověřit, zda-li naměřená data odpovídají simulacím, které jsou vytvářeny pomocí Monte Carlo generátorů. Ke zjištění, jestli oba vzorky pochází ze stejného rozdělení, se používají statistické ...