• Abelovská komplexita nekonečných slov 

   Autor: Břinda Karel; Vedoucí práce: Pelantová Edita; Oponent práce: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní procesy v detekci anomálií 

   Autor: Mrkos Jan; Vedoucí práce: Rehák Martin; Oponent práce: Stiborek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aktivní učení pro 3D navigaci bezpilotnch letadel 

   Autor: Malý Jakub; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Hofman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-04)
  • Aktivní učení pro navigaci bezpilotních letadel 

   Autor: Sahan Marko; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Hofman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
   Hlavním cílem této práce je najít nejlepší možný odhad trajektorie radioaktivního mraku v počáteční fázi nehody za použití informací ze sítě pozemních senzorů a bezpilotního letadla. Každé měření je zatíženo vlastní chybou, ...
  • Algoritmy pro paralelní sčítání v nestandardních číselných soustavách 

   Autor: Heller Pavel; Vedoucí práce: Svobodová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Analytická řešení v problematice matematického modelování dvoufázového proudění v porézním prostředí 

   Autor: Šembera Ondřej; Vedoucí práce: Fučík Radek; Oponent práce: Mikyška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-19)
  • Analýza časových světlostí vozidel na řízené křižovatce 

   Autor: Šleis Jiří; Vedoucí práce: Krbálek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Analýza ustáleného stavu termodynamického dopravního plynu se slabou krátkodosahovou repulzí 

   Autor: Šůsová Martina; Vedoucí práce: Krbálek Milan; Oponent práce: Kittanová Katarina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aperoodické generátory náhodných čísel 

   Autor: Fiala Jiří; Vedoucí práce: Balková Lubomíra; Oponent práce: Hladký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-19)
  • Aplikace asymetrického vylučovacího procesu na modelování systémů se sociální interakcí 

   Autor: Ščepánková Lenka; Vedoucí práce: Hrabák Pavel; Oponent práce: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace pro prezentaci vabraných monitorovacích dat experimentu COMPASS 

   Autor: Jamrich Tomáš; Vedoucí práce: Čulík Zdeněk; Oponent práce: Strachota Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   V uvode je citatel strucne oboznameny s fyzikalnym pozadim experimentu COMPASS v CERNE. Experiment obsahuje rozsiahly technicky aparat, ktoreho vyznamnou sucastou je polarizovany terc. Tato praca vyuzva vybrane monitorovacie ...
  • Aplikace separačních metod na reálná data z urychlovačů částic 

   Autor: Štěpánek Michal; Vedoucí práce: Franc Jiří; Oponent práce: Grim Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace statistického testování hypotéz na data z experimentu ATLAS 

   Autor: Trusina Jakub; Vedoucí práce: Franc Jiří; Oponent práce: Kůs Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   V částicové fyzice je potřeba ověřit, zda-li naměřená data odpovídají simulacím, které jsou vytvářeny pomocí Monte Carlo generátorů. Ke zjištění, jestli oba vzorky pochází ze stejného rozdělení, se používají statistické ...
  • Aplikace teorie reálných opcí na ocenění dluhového instrumentu Contingent Convertible Bond 

   Autor: Junek Zdeněk; Vedoucí práce: Derviz Alexis; Oponent práce: Veverka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aposteriorní odhady chyby numerického řešení v problematice filtračního proudění 

   Autor: Straka Vojtěch; Vedoucí práce: Fučík Radek; Oponent práce: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato práce zkoumá možnosti aposteriorních odhadů chyby numerického řešení rovnic popisujících proudění v porézním prostředí. Nejprve je rozebráno vícefázové proudění v porézním prostředí a následně formulována Poissonova ...
  • Apriorní informace pro segmentaci medicínských dat 

   Autor: Cvrček Vojtěch; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Aproximace toku v celulárních modelech pohybu chodců 

   Autor: Gašpar František; Vedoucí práce: Hrabák Pavel; Oponent práce: Bukáček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Pojmem tok v evakuačních experimentech rozumíme počet chodců odcházejících z místnosti za časovou jednotku. Tato práce představuje postupy aproximace toku v modelech pohybu chodců. Jsou zde představeny základy celulárního ...
  • Aproximace v dynamickém rozhodování za neurčitosti 

   Autor: Klemsa Jakub; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aritmetika s vysokou přesností na GPU 

   Autor: Novotný Matěj; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-04)
  • Asymptotika a studium chování S-váženého odhadu na konečných souborech dat 

   Autor: Petřík Jan; Vedoucí práce: Víšek Jan Ámos; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Při zpracování dat, některou statistickou či ekonometrickou metodou, se setkáváme - při zvětšující se rozmanitost dat - stále častěji s jejich kontaminací. Pravděpodobně nejpouží- vanější klasická metoda v lineární regresi: ...