Zobrazují se záznamy 1-20 z 98

   Klíčové slovo
   3iet slova,palindrom,sturmovská slova,výměna 3 intervalů [1]
   3iet words,palindrome,Sturmian words,three interval exchange transformation [1]
   a posteriori error estimate, Darcy?s Law, numerical solution, partial differential equation, porous media flow, Sobolev space [1]
   Acoustic emission, Christoffel symbols, dierential geometry, geodesic curves, Newton-Raphson method [1]
   acquisition functions,Bayesian optimization,covariance functions,cross validation,Gaussian processes,linear regression,separator [1]
   active learning,atmospheric release of radiation,particle filter,pu model [1]
   aktivní učení,particle filter,pu model,radioaktivní únik do atmosféry [1]
   Akustická emise, Christoffelovy symboly, diferenciální geometrie, geodetická křivka, metoda Newton-Raphson. [1]
   akviziční funkce,bayesovská optimalizace,gaussovské procesy,kovarianční funkce,křížová validace,lineární regrese,separátor [1]
   alokace strategií,Crowd-Anticrowd,El Farol,korelace strategií,Minority Game [1]
   ampacita,analýza dat,náhodná veličina,pravděpodobnostní rozdělení,predikce teploty,transformace [1]
   ampacity,data analysis,random variable,probability distribution,temperature prediction,transformation [1]
   analýza grafu generujícími modely,analýza komplexních sítí,detekce komunit,modularita,rozdělení matematického grafu,shlukování [1]
   Anderson-Darling test,ATLAS experiment,chi-squared test,Kolmogorov-Smirnov test,numerical analysis of homogeneity tests,ROOT,Standard Model,Statistical hypothesis testing,ttbarH,weighted samples [1]
   Anderson-Darling test,experiment ATLAS,chí-kvadrát test,Kolmogorov-Smirnov test,numerická analýza testů homogenity,ROOT,Standardní model,Statistické testování hypotéz,ttbarH,vážené vzorky [1]
   Anomaly score,autonomous system,proxy log,ROC curve [1]
   Anomaly skóre,autonomní systém,proxy log,ROC křivka [1]
   aposteriorní odhad chyby, Darcyho zákon, numerické řešení, parciální diferenciální rovnice, proudění v porézním prostředí, Sobolevův prostor [1]
   approximation of distribution, matrix decomposition, renal scintigraphy, Variational Bayes method [1]
   aproximácia rozdelenia, maticová dekompozícia, scintigrafia ľadvín, Variačná Bayesova metóda [1]