Show simple item record

Basic characteristics of inert materials for fluidized bed combustiondc.contributor.advisorSkopec Pavel
dc.contributor.authorDaniel Balvín
dc.date.accessioned2020-09-04T13:56:31Z
dc.date.available2020-09-04T13:56:31Z
dc.date.issued2020-08-28
dc.identifierKOS-987295666605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90167
dc.description.abstractPrvní polovina práce je věnována rešerši popisující problematiku fluidní vrstvy. Rešerše se zejména zabývá vznikem a typy fluidní vrstvy, geometrickými a fyzikálními vlastnostmi inertních materiálů ovlivňující její chování a vznik. Dále rešerše obsahuje vybrané vzorce, které se používají pro stanovení minimální fluidní rychlosti a tlakové ztráty fluidní vrstvy. Poslední část rešerše se věnuje problematice distributorů a základním rozdělením fluidních kotlů. Druhá polovina práce je experimentálně zaměřená. Rozebírá granulometrii a vlastnosti vybraných inertních materiálů. Dále popisem experimentálního zařízení, na kterém byla změřena tlaková ztráta a fluidní rychlost pro vybrané materiály. V poslední řadě je práce zaměřena na porovnání experimentálně a teoreticky vypočtené minimální fluidní rychlosti.cze
dc.description.abstractThe first half of the work is devoted to a search describing the issue of the fluidized bed. The research focuses mainly on the formation and types of fluidized bed, geometric and physical properties of inert materials affecting its behavior and formation. The search also contains selected formulas that are used to determine the minimum fluid velocity and pressure loss of the fluidized bed. The last part of the research deals with the issue of distributors and the basic division of fluidized bed boilers. The second half of the work is experimentally focused. Analyzes granulometry and properties of selected inert materials. Furthermore, a description of the experimental equipment on which the pressure drop and fluid velocity were measured for selected materials. Last but not least, the work focuses on the comparison of experimentally and theoretically calculated minimum fluid velocities.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFluidní spalovánícze
dc.subjectMinimální fluidní rychlostcze
dc.subjectDiagram tlakové ztráty fluidní vrstvycze
dc.subjectFluidized bed combustioneng
dc.subjectMinimum fluidization velocityeng
dc.subjectPressure drop diagrameng
dc.titleZákladní charakteristika inertních materiálu pro spalování ve fluidní vrstvěcze
dc.titleBasic characteristics of inert materials for fluidized bed combustioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVodička Matěj
theses.degree.disciplineEnergetika a procesní technikacze
theses.degree.grantorústav energetikycze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record