Zobrazují se záznamy 1-20 z 94

   Klíčové slovo
   Accumulation, renewable sources of energy, SMART GRIDS, grid [1]
   Action camera, minicamera, heat stream, pressure loss, mass stream, friction loss [1]
   Akční kamera, minikamera, tepelný tok, tlakové ztráty, hmotnostní tok, třecí ztráty [1]
   Akumulace elektrické energie, zdroj energie, baterie, setrvačník, přečerpávací elektrárna, akumulátor, palivový článek, superkondenzátor, průtoková baterie, supravodivost, citelné teplo, skupenské teplo, elektřina, rozvodová síť. [1]
   akumulace energie, obnovitelné zdroje energie, přečerpávací vodní elektrárna, CAES, setrvačníky, baterie, vodíkové hospodářství [1]
   Akumulace, obnovitelné zdroje energie, SMART GRIDS, rozvodná síť [1]
   Armatury,dispozice,modifikace,ocelové konstrukce,optimalizace,parní turbína,potrubí,zařízení [1]
   Biomasa,sušení biomasy,měrná odpařivost,návrh sušárny [1]
   biomasa,typy sušení biomasy,návrh elektráren [1]
   Biomass,drying of biomass,specific evaporation,design of the dryer [1]
   biomass,types of drying biomass,design of power stations [1]
   Carbon capture and storage, accumulation of electrical energy, programming in Python, genetic algorithms, centrifugal compressor, electronics, experiment, 3D printing. [1]
   CFD,jaderná fúze,tokamak,přestup tepla [1]
   CFD,nuclear fusion,tokamak,heat transfer [1]
   Coal, caloric value, coal deposits, preparation of the coal, calculation of the boiler efficiency [1]
   cooling cycles,DEMO2,Supercritical carbon dioxide [1]
   Electrical energy storage, power source, battery, flywheel, pumped-storage power plant, accumulator, fuel cell, supercapacitor, flow battery, superconductivity, sensible heat, latent heat, electricity, grid. [1]
   energetika, ekonomika ORC, organický Rankin?v cyklus, nízkopotenciální teplo, obnovitelné zdroje energie [1]
   energie, spotřeba, zemní plyn, elektřina [1]
   energy storage, renewable energy sources, pumped-storage plant, CAES, flywheels, batteries, hydrogen economy [1]