Now showing items 1-20 of 110

   Subject
   Accumulation, renewable sources of energy, SMART GRIDS, grid [1]
   Action camera, minicamera, heat stream, pressure loss, mass stream, friction loss [1]
   Akční kamera, minikamera, tepelný tok, tlakové ztráty, hmotnostní tok, třecí ztráty [1]
   Akumulace elektrické energie, zdroj energie, baterie, setrvačník, přečerpávací elektrárna, akumulátor, palivový článek, superkondenzátor, průtoková baterie, supravodivost, citelné teplo, skupenské teplo, elektřina, rozvodová síť. [1]
   akumulace energie, obnovitelné zdroje energie, přečerpávací vodní elektrárna, CAES, setrvačníky, baterie, vodíkové hospodářství [1]
   Akumulace, obnovitelné zdroje energie, SMART GRIDS, rozvodná síť [1]
   Armatury,dispozice,modifikace,ocelové konstrukce,optimalizace,parní turbína,potrubí,zařízení [1]
   Biomasa,druhy a vlastnosti biomasy,energetické využití biomasy [1]
   Biomasa,spalování biomasy,znečišťující látky,emisní limity [1]
   biomasa,spalování,palivové vlastnosti,oxidy dusíku,primární opatření [1]
   Biomasa,sušení biomasy,měrná odpařivost,návrh sušárny [1]
   biomasa,typy sušení biomasy,návrh elektráren [1]
   Biomass,biomass types and properties,energy use of biomass [1]
   Biomass,combustion of biomass,pollutants,emission limit [1]
   biomass,combustion,fuel properties,nitrogen oxides,primary measures [1]
   Biomass,drying of biomass,specific evaporation,design of the dryer [1]
   biomass,types of drying biomass,design of power stations [1]
   Boiler,combustion,biomass,pellets [1]
   Carbon capture and storage, accumulation of electrical energy, programming in Python, genetic algorithms, centrifugal compressor, electronics, experiment, 3D printing. [1]
   CFD,jaderná fúze,tokamak,přestup tepla [1]