Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 63

  • Využití hydrátu methanu v energetice 

   Autor: Chistyakov Sergey; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Vinš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Současné době lidstvo se zabývá problematikou výskytu nových zdrojů energie a souběžně se snaží odvrátit hrozbu globálního oteplovaní a jiných katastrof. Vyřešit ty to úkoly by mohli pomoci hydrátů. Hydrát poprvé byl ...
  • Energetický audit domácnosti 

   Autor: Wudy Josef; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.
  • Návrh elektrárny se sušením biomasy 

   Autor: Dlouhý Vojtěch; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhy elektráren spalujících biomasu. Uvádí také různé metody sušení. V práci jsou porovnány návrhy dvou elektráren. Jedna elektrárna využívá ke spalování nevysušené palivo, druhá palivo vysušené ze ...
  • Záchyt a ukládání uhlíku 

   Autor: Petřík Jan; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku zachytávání uhlíku a akumulace elektrické energie. Jsou poskytnuty základní informace o této technologii včetně přehledu existujících a plánovaných projektů. Jako praktická ...
  • Moderní trendy a metody pro skladování elektrické energie 

   Autor: Burýšek Albert; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Neužil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá tématem skladování (akumulace) elektrické energie. V úvodu je popsána metodika, základní problematika, význam a přínos tohoto tématu. Dále jsou stručně popsány již vyspělé, komerčně využívané technologie ...
  • Tepelné motory pro využití nízkopotenciálního tepla - trojúhelníkový oběh 

   Autor: Vorobev Vladislav; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Vodička Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   I když současný svět trpí energetickou krizí, velké množství nízkopotenciálního tepla zůstává nevyužité kvůli nedostatku levné a efektivní technologie. Možnost využití odpadního tepla je stále velkou výzvou pro vědce po ...
  • Výroba elektřiny z odpadního a nízkopotenciálního tepla pomocí Stirlingova motoru 

   Autor: Ni Zarbat; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Táto bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu Stirling a popisem Stirlingova cyklu. Dále v práci jsou popsány typy Stirlingova motorů. Součástí rešerše je seznámení se světovymí výrobci Stirlingových motorů pro využití ...
  • Možnosti akumulace energií 

   Autor: Mertl Jakub; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   Práce se zabývá základním rozdělením technologií pro akumulaci elektrické energie. Podle typu přeměny energie jsou možnosti rozděleny na mechanickou, elektrochemickou, chemickou a elektromagnetickou akumulaci energie. ...
  • Návrh a provozní bilance fotovoltaické elektrárny umístěné na střechu rodinného domu 

   Autor: Červený Ondřej; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Neužil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá malými fotovoltaickými elektrárnami. V úvodu je zpracována rešerše na toto téma, kde najdeme informace o fotovoltaických panelech, systémech a možnostech finanční podpory na zřízení a provoz ...
  • Využití geotermální energie v Evropě 

   Autor: Donoval Miroslav; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Jun Guk Chol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   V první polovině se tato práce zaměří na základní problematiku geotermální energetiky, tedy zdroje geotermální energie a technologie, které se v tomto odvětví využívají. V druhé polovině je práce pojata především jako ...
  • Porovnání vlastností uhlí z různých ložisek v ČR 

   Autor: Máslík Vojtěch; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Práce se zabývá porovnáním vlastností uhlí z různých ložisek uhlí na území ČR. Jsou zde popsány hlavní ložiska uhlí v ČR a k nim přiřazeny složení a vlastnosti příslušných typů uhlí. Dále je popsána příprava uhlí před jeho ...
  • Potenciál odpadní biomasy pro energetické využití 

   Autor: Bujdoš Lukáš; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalárska práca sa v prvej časti zameriava na základné rozdelenie, zloženie a určenie hlavných zástupcov odpadovej biomasy v Českej republike. Následne skúma potenciál všetkých druhov odpadovej biomasy. Ďalej popisuje ...
  • Návrh tepelného čerpadla 

   Autor: Gleitz Miroslav; Vedoucí práce: Sedlář Jan; Oponent práce: Petrák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Práce obsahuje rešerši používaných tepelných čerpadel a hlavních komponent pro jejich konstrukci. Na základě zadaného topného výkonu při standardních podmínkách jsou vybrány hlavní komponenty. Práce dále obsahuje popis ...
  • Využití geotermální energie v Evropě a ČR 

   Autor: Stibůrek Šimon; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Yun Kuk Chol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá geotermální energetikou. Na úvod stručně popisuje základní parametry geotermální energie a způsoby jejího získávání a využívání, shrnuje její výhody a nevýhody. V druhé polovině se věnuje současnému ...
  • Hydraulické ztráty v plastovém potrubí 

   Autor: Nesvadba Filip; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Bláha Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Práce se zabývá rešerší problematiky výpočtu třecích ztrát při proudění čisté vody v přímém potrubí z termoplastu a jejich následném porovnání s hodnotami ztrát udávaných vybranými výrobci.
  • Návrh vytápění rodinného domu 

   Autor: Chalupská Kateřina; Vedoucí práce: Pečený Petr; Oponent práce: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato práce se zabývá navržením optimálního vytápění pro modelový dům. Obsahuje rešerši dostupných paliv a vybrání vhodného zdroje pro vytápění. Na výsledku se promítne konstrukční řešení domu, ekonomické zhodnocení ...
  • Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu 

   Autor: Brož Tomáš; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Hlavním cílem této práce je vyhodnotit tepelné ztráty rodinného domu použitím platné normy ČSN EN 12 831. Součástí je podrobný rozbor výpočtu dle této normy. V další části jsou výsledky porovnány s výsledky volně dostupných ...
  • Malý trubkový výměník tepla pro použití v laboratořích Ústavu energetiky 

   Autor: Měšťanová Lucie; Vedoucí práce: Burian Ondřej; Oponent práce: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem trubkového výměníku tepla. Tento výměník je typu trubka v trubce a jeho konstrukce je specifikována umístěním a možností napojení na stávající vybavení. Následně je pro tento výměník ...
  • Energetické využití geotermální energie 

   Autor: Adamec Filip; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na využití geotermální energie a její problematiku při získávání elektrické energie. Popisuje jednotlivé typy geotermálních elektráren a jejich zdrojů. Dále porovnává podíl výroby elektrické ...
  • Trigenerace s využitím ORC 

   Autor: Krempaský Jakub; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Tato bakalářská práce je rešerší pojednávající o možnostech výroby chladu v trigeneračním systému využívajícího Organický Rankinův cyklus. Jsou zde uvedeny některé možnosti výroby chladu a jejich spojení s trigenerační ...