Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 74

  • Skladování elektřiny pomocí vysokopotenciálního tepla 

   Autor: Diviš Jaroslav; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Neužil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití a způsoby akumulace vysokopotenciálního tepla ze solárních zdrojů, používaného pro výrobu elektřiny. V první části jsou popsány možnosti a důvody, proč teplo takto skladovat. ...
  • Optimalizace dispozičního řešení parní turbíny 

   Autor: Jílek Pavel; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Čihák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na modifikaci stávajícího dispozičního řešení parní turbíny, zejména na minimalizaci ocelových konstrukcí. Zobrazuje obecný popis parní turbíny a jejího příslušenství. Popisuje změny původního ...
  • Možnosti využití nízkopotenciálních zdrojů vodní energie 

   Autor: Prokop Michal; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Práce se zabývá možnostmi využití vodní energie z malých zdrojů, které dnes nejsou plně využívány. Hlavní náplní práce je přehled jednotlivých vodních strojů vhodných pro malé spády a posouzení vhodnosti jejich instalace ...
  • Chlazení první stěny termojaderného reaktoru 

   Autor: Kratochvíl Martin; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku chlazení první stěny vodou chlazeného blanketu fúzního reaktoru. Významná část práce je věnována technologiím jaderné fúze a základním metodám intenzifikace přestupu tepla v ...
  • Jaderná fúze 

   Autor: Rybín Jakub; Vedoucí práce: Entler Slavomír; Oponent práce: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Práce se zabývá současným stavem výzkumu jaderné fúze. Zaměřuje se na podmínky pro průběh jaderné reakce, a zejména na technologie magnetického udržení, které slouží k jejich dosažení. Druhá část práce je zaměřena na ...
  • Organický Rankinův oběh využívající vícesložkové pracovní látky 

   Autor: Špale Jan; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou organického Rankinova cyklu (ORC) využívající vícesložkové směsi jako pracovní látky. Cílem práce je seznámit čtenáře se základy technologie ORC pro výrobu elektrické energie a ...
  • Návrhu a ověřování těsnění přírubových spojů jaderných elektráren 

   Autor: Hlinka Ondřej; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na těsnění pro jaderné elektrárny, především pak na těsnění z expandovaného grafitu. Obsahuje základní legislativní požadavky pro návrh tlakového zařízení, které umožňuje těsnění testovat. Práce ...
  • Návrh sušky pro odpadní biomasu s vysokou vlhkostí 

   Autor: Štefánik Juraj; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Práce se zabývá návrhem sušárny pro biomasu s vysokým obsahem vlhkosti, procesem sušení a různými druhy sušek. Návrh sušky vychází z experimentálně zjištěných dat pomocí kampaňovité sušárny v laboratoři. Návrh obsahuje ...
  • Technologie oxyfuel spalování ve fluidních kotlích 

   Autor: Havlík Martin; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   První polovina teoretické části práce obsahuje rešerši popisující technologii fluidního spalování a fluidní vrstvy. Dále výčet základních vzorců pro výpočty fluidních rychlostí, jednotlivé typy technologií společně s ...
  • Návrh výměníku tepla pro rekuperaci odpadní páry z technologie přípravy krmiv 

   Autor: Strnádek Lukáš; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu tepelný výměník. Dále jsou v práci popsány typy tepelných výměníků a provedena literární rešerše k problematice návrhu výměníku. Součástí rešerše je seznámení s přestupem ...
  • Pokročilé tepelné oběhy s nadkritickým oxidem uhličitým 

   Autor: Syblík Jan; Vedoucí práce: Veselý Ladislav; Oponent práce: Vojáček Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení se s problematikou oxidu uhličitého v superkritickém stavu a možnostmi jeho použití v oblasti chladicí techniky. Práce se zabývá vhodnými zdroji tepla a jeden z nich je ...
  • Využití hydrátu methanu v energetice 

   Autor: Chistyakov Sergey; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Vinš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Současné době lidstvo se zabývá problematikou výskytu nových zdrojů energie a souběžně se snaží odvrátit hrozbu globálního oteplovaní a jiných katastrof. Vyřešit ty to úkoly by mohli pomoci hydrátů. Hydrát poprvé byl ...
  • Energetický audit domácnosti 

   Autor: Wudy Josef; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.
  • Návrh elektrárny se sušením biomasy 

   Autor: Dlouhý Vojtěch; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhy elektráren spalujících biomasu. Uvádí také různé metody sušení. V práci jsou porovnány návrhy dvou elektráren. Jedna elektrárna využívá ke spalování nevysušené palivo, druhá palivo vysušené ze ...
  • Záchyt a ukládání uhlíku 

   Autor: Petřík Jan; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku zachytávání uhlíku a akumulace elektrické energie. Jsou poskytnuty základní informace o této technologii včetně přehledu existujících a plánovaných projektů. Jako praktická ...
  • Moderní trendy a metody pro skladování elektrické energie 

   Autor: Burýšek Albert; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Neužil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá tématem skladování (akumulace) elektrické energie. V úvodu je popsána metodika, základní problematika, význam a přínos tohoto tématu. Dále jsou stručně popsány již vyspělé, komerčně využívané technologie ...
  • Tepelné motory pro využití nízkopotenciálního tepla - trojúhelníkový oběh 

   Autor: Vorobev Vladislav; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Vodička Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   I když současný svět trpí energetickou krizí, velké množství nízkopotenciálního tepla zůstává nevyužité kvůli nedostatku levné a efektivní technologie. Možnost využití odpadního tepla je stále velkou výzvou pro vědce po ...
  • Výroba elektřiny z odpadního a nízkopotenciálního tepla pomocí Stirlingova motoru 

   Autor: Ni Zarbat; Vedoucí práce: Novotný Václav; Oponent práce: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Táto bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu Stirling a popisem Stirlingova cyklu. Dále v práci jsou popsány typy Stirlingova motorů. Součástí rešerše je seznámení se světovymí výrobci Stirlingových motorů pro využití ...
  • Možnosti akumulace energií 

   Autor: Mertl Jakub; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   Práce se zabývá základním rozdělením technologií pro akumulaci elektrické energie. Podle typu přeměny energie jsou možnosti rozděleny na mechanickou, elektrochemickou, chemickou a elektromagnetickou akumulaci energie. ...
  • Návrh a provozní bilance fotovoltaické elektrárny umístěné na střechu rodinného domu 

   Autor: Červený Ondřej; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Neužil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá malými fotovoltaickými elektrárnami. V úvodu je zpracována rešerše na toto téma, kde najdeme informace o fotovoltaických panelech, systémech a možnostech finanční podpory na zřízení a provoz ...