Show simple item record

Design of the new damping element geometry for a car belt tensionerdc.contributor.advisorLopot František
dc.contributor.authorDaniel Kratejl
dc.date.accessioned2020-09-04T13:54:39Z
dc.date.available2020-09-04T13:54:39Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-1087892327105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90087
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou třecích elementů v napínácích řemene. Práce obsahuje analytický výpočetní model včetně databáze pro konkrétní aplikaci napínáku řemene. Analytický model obsahuje srovnávací a vyhodnocovací parametry pro třecí element. Model je ověřen pomocí MKP. Práce obsahuje návrh a kontrolu maximálního tlaku, modely a výkresy návrhů třecích elementů s novou geometrií. V poslední části diplomové práce je obsaženo měření třecího momentu a koeficientu tření původní geometrie i nových geometrií na tribometru simulujícím pohyb napínáku řemene.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with issues of friction elements for belt tensioners. The thesis contains analytical model including a database with specific application for the belt tensioner. The analytical model contains comparative and evaluation parameters for the friction element. The model is verified using FEM. The thesis contains design and control of the maximum pressure, models and design drawings of friction elements with new geometry. The last part of the thesis contains the measurements of the friction elements and coefficient of friction of the original and new geometries on a tribometer simulating the movement of a belt tensioner.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnapínák řemenecze
dc.subjecttřecí ložiskocze
dc.subjecttřecí elementcze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjecttribometrcze
dc.subjectbelt tensionereng
dc.subjectfriction bearingeng
dc.subjectfriction elementeng
dc.subject3D printeng
dc.subjecttribometereng
dc.titleNávrh nové geometrie tlumícího členu pro napínák řemene osobního vozidlacze
dc.titleDesign of the new damping element geometry for a car belt tensionereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠedivý Otomar
theses.degree.disciplineTransportní technikacze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeDopravní a transportní technikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record