Show simple item record

Fatigue of a composite fan bladedc.contributor.advisorKlesa Jan
dc.contributor.authorLukáš Kučera
dc.date.accessioned2020-09-04T13:54:23Z
dc.date.available2020-09-04T13:54:23Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-985499545605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90065
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a metodikou vyhodnocení únavové zkoušky pro uhlíkové kompozitní lopatky dmychadla letounu UL-39 Albi. Úvodní část práce je věnována obecnému popisu kompozitních materiálů, jejich rozdělení a vlivům ovlivňující únavové chování. Další oddíl je věnován geometrickému popisu, základnímu zatížení a výrobě kompozitní lopatky dmychadla UL-39 Albi. Praktická část diplomové práce se zabývá návrhem únavové zkoušky, definováním zátěžného cyklu a výpočtem zatěžující síly. Dále je proveden návrh přípravku pro uchycení lopatky do zkušebního stroje a měření délkové a torzní deformace lopatky v průběhu únavové zkoušky. V závěru práce je proveden návrh metodiky vyhodnocení únavové zkoušky. Navržená metodika je doplněna vyhodnocovacím softwarem, který popsaným způsobem vyhodnocuje naměřená data z únavové zkoušky.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the design and methodology of the evaluation of fatigue testing of a carbon composite fan blade of the aircraft UL-39 Albi. The introductory part of this thesis is pursued to a general description of composite materials, their division and the aspects influencing fatigue behavior. The next part is pursued to its geometric description, basic load and to the production of compostie fan blade UL-39 Albi. The practical part of the thesis deals with the design of fatigue testing, defining the load cycle and a calculation of load force. Next comes a proposal of the device for a fan blade attachment to the testing machine and a measuring of longitudinal and torsion deformation of a fan blade during fatigue testing. At the end of the work a proposal for the methodology of fatigue test evaluation is presented. The designed methodic is supplemented by an evaluation software, which descriptively evaluates the measured data from fatigue testing.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKompozitní materiálcze
dc.subjectLopatky dmychadlacze
dc.subjectÚnava lopatekcze
dc.subjectÚnavová zkouškacze
dc.subjectComposite materialeng
dc.subjectFan bladeseng
dc.subjectFatigue of fan bladeseng
dc.subjectFatigue testingeng
dc.titleÚnava kompozitní lopatky dmychadlacze
dc.titleFatigue of a composite fan bladeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBarák Karel
theses.degree.disciplineLetadlová a kosmická technikacze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeLetectví a kosmonautikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record