Show simple item record

Object Detection in Video Signaldc.contributor.advisorZahradník Pavel
dc.contributor.authorLadislav Kršek
dc.date.accessioned2020-09-04T13:50:38Z
dc.date.available2020-09-04T13:50:38Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-860414374405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89914
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabýva detekcí objektu ve videosignálu, implementovaného pro platformu Raspberry-Pi v programovacím jazyce \textit{C}. Detekce objektu funguje na základě algoritmu "histogramu orientovaných gradientů" (HOG) a klasifikátoru "support vector machine" (SVM). V úvodní části obsahuje popis platformy Raspbery-Pi a algoritmů HOG a SVM. V následující časti je zdokumentována implementace a popis dosažení požadované detekce objektu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with object detection in a video signal, implemented for Raspberry-Pi platform using \textit{C} programing language. Object detection is based on "Histogram of Oriented gradients" (HOG) algorithm and "Support Vector Machine" (SVM) classification. The introductory contains description of the Raspbery-Pi platform and describes HOG and SVM algorithms. The following chapter contains code design specification and the information about the implementation to reach the desired detection.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDetekcecze
dc.subjectvideosignálcze
dc.subjectHOGcze
dc.subjectSVMcze
dc.subjectRaspberry-Picze
dc.subjectkameracze
dc.subjectCcze
dc.subjectMatlabcze
dc.subjectDetectioneng
dc.subjectvideosignaleng
dc.subjectHOGeng
dc.subjectSVMeng
dc.subjectRaspberry-Pieng
dc.subjectcameraeng
dc.subjectCeng
dc.subjectMatlabeng
dc.titleDetekce objektu ve videosignálucze
dc.titleObject Detection in Video Signaleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMáša Pavel
theses.degree.disciplineKomunikace a zpracování signálucze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeOtevřené elektronické systémycze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record