Show simple item record

Textbook for practical teachingdc.contributor.advisorVaněček David
dc.contributor.authorMarian Zelený
dc.date.accessioned2020-08-22T22:51:28Z
dc.date.available2020-08-22T22:51:28Z
dc.date.issued2020-08-22
dc.identifierKOS-878880298005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89711
dc.description.abstractBakalářská práce má charakter analýzy vytváření učebního textu pro výuku odborných předmětů. Věnuje se vlastní tvorbě učebního textu základů elektroniky. Ten bude využitelný pro praxi pyro-techniků, kteří se setkávají při své práci s elektronickými obvo-dy. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Analytická část se věnuje obecně problematice tvorby učebního textu a didaktické analýze stávající odborné literatury. V návaznosti na takto zís-kané poznatky je vytvořen v druhé části práce učební text vhodný pro tuto výuku.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis has a character of creating a textbook for teaching vocational subjects. It is devoted to the creation of teaching text basics of electronics. This will be useful for the practice of EOD specialists who encounter electronic circuits in their work. The thesis is divided into two main parts. The ana-lytical part is generally concerned with the creation of text-books, including didactic analysis of existing professional literature. In connection with the knowledge gained is in the second part of the thesis created a textbook suitable for teaching.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUčební textcze
dc.subjectpožadavky na tvorbu učebního textucze
dc.subjectdidaktická ana-lýzacze
dc.subjectpasivnícze
dc.subjectaktivní elektronické součástkycze
dc.subjectelektrický proudcze
dc.subjectelektrické napětícze
dc.subjectelektrický obvodcze
dc.subjectrtg snímekcze
dc.subjectoptoelektronické součástkycze
dc.subjectTextbookeng
dc.subjectrequirements for creating textbookeng
dc.subjectdidactic analysiseng
dc.subjectpassiveeng
dc.subjectactive electronic componentseng
dc.subjectelectric currenteng
dc.subjectelectric voltageeng
dc.subjectelectric circuiteng
dc.subjectX-ray pictureeng
dc.subjectoptoelectronic compo-nentseng
dc.titleUčební text pro praktické vyučovánícze
dc.titleTextbook for practical teachingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMikušiak Martin
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record