Show simple item record

Parametric study of Hlávka Bridge utility tunneldc.contributor.advisorPruška Jan
dc.contributor.authorKateřina Kratochvílová
dc.date.accessioned2020-06-24T22:51:31Z
dc.date.available2020-06-24T22:51:31Z
dc.date.issued2020-06-24
dc.identifierKOS-780407606705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88600
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo provést návrh primárního a definitivního ostění kolektoru pomocí parametrické studie. V rámci této studie bylo využito několik poměrů mezi svislým a bočním zatížením na výrub, aby byla nalezena nejnepříznivější kombinace tohoto zatížení. Na tuto kombinaci bylo následně dimenzováno ostění. Výchozí parametry a podmínky pro návrh vycházejí ze stavby kolektoru Hlávkův most. Úvodem k tomuto návrhu je rešeršní část o kolektorech obecně a o kolektoru Hlávkův most konkrétně.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor's thesis was to design the primary and final lining of the utility tunnell using a parametric study. In this study, several ratios between vertical and lateral loads on the excavation were used to find the most unfavorable combination of this loads. The lining was then dimensioned for this combination. The initial parameters and conditions for the design are based on the construction of the Hlávka bridge utility tunnell. The introduction to this desing is a research part about utility tunnells in general and about the Hlávka bridge utility tunnell in particular.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkolektor Hlávků mostcze
dc.subjectprimární ostěnícze
dc.subjectdefinitivní ostěnícze
dc.subjectgeologické podmínkycze
dc.subjecthorninová klenbacze
dc.subjectsvislý tlak na výrubcze
dc.subjectboční tlak na výrubcze
dc.subjectHlávka bridge utility tunnelleng
dc.subjectprimary liningeng
dc.subjectfinal liningeng
dc.subjectgeological conditionseng
dc.subjectrock vaulteng
dc.subjectvertical pressure on the excavationeng
dc.subjectlateral pressure on the excavationeng
dc.titleParametrická studie kolektoru Hlávkův mostcze
dc.titleParametric study of Hlávka Bridge utility tunneleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeRáček Václav
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra geotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record