Show simple item record

Design of the loadbearing structure of nursing homedc.contributor.advisorBroukalová Iva
dc.contributor.authorMiroslav Sebera
dc.date.accessioned2020-06-23T22:51:50Z
dc.date.available2020-06-23T22:51:50Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifierKOS-884677974605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88502
dc.description.abstractCílem práce je návrh nosné konstrukce domu s pečovatelskou službou. Postupně byl vypracován předběžný návrh nosných prvků objektu, koncepční řešení, vytvořen trojrozměrný model objektu a dvourozměrné modely stropních desek jednotlivých podlaží a desky základové. Následně byl proveden podrobný návrh konstrukčních prvků objektu se zaměřením na schodiště, stropní desku 2.NP, železobetonový průvlak v 1.NP a sloup proměnného průřezu taktéž v 1.NP. Kromě toho byla navržena a posouzena železobetonová patka pod navrženým sloupem a železobetonová základová deska pod ostatními svislými nosnými konstrukcemi objektu. Součástí práce jsou i výkresy tvaru celého objektu, výkresy výztuže podrobně navržených prvků a technická zpráva.cze
dc.description.abstractThe object of this diploma thesis is structural design of loadbearing structure of nursing home in Prague. The work includes preliminary design of loadbearing structures, design outline, 3D model of whole construction and 2D models of single floor slabs and foundation slab. The detailed design of selected elements was made afterwards, focused on staircase, reinforced concrete slab above second floor and ground floor´s beam and column. The another part of this thesis deals with structural design of foundations, column base under designed column and foundation slab under the rest of designed construction. This thesis also includes drawings of shape of the whole construction, reinforcement drawings of designed elements and technical report.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectnosná konstrukcecze
dc.subjectdům s pečovatelskou služboucze
dc.subjectstatický výpočetcze
dc.subjectpředběžný návrhcze
dc.subjectstropní deskacze
dc.subjectprůvlakcze
dc.subjectsloupcze
dc.subjectzákladová patkacze
dc.subjectzákladová deskacze
dc.subjectvýztužcze
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectloadbearing structureeng
dc.subjectnursing homeeng
dc.subjectstructural analysiseng
dc.subjectpreliminary designeng
dc.subjectfloor slabeng
dc.subjectbeameng
dc.subjectcolumneng
dc.subjectcolumn baseeng
dc.subjectfoundation slabeng
dc.subjectreinforcementeng
dc.titleNávrh nosné konstrukce domu s pečovatelskou služboucze
dc.titleDesign of the loadbearing structure of nursing homeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeToman Kryštof
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record