Show simple item record

Calculation of Standard Unit Costs using Mathod Activity Based Costingdc.contributor.advisorVlachý Jan
dc.contributor.authorKateřina Najmanová
dc.date.accessioned2020-06-21T22:51:47Z
dc.date.available2020-06-21T22:51:47Z
dc.date.issued2020-06-21
dc.identifierKOS-1086045446605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88410
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na výpočet jednotkových nákladů pomocí metody Activity Based Costing. Teoretická část popisuje controlling jako manažerský nástroj, řízení nákladů a metodu ABC. Druhá část je věnována analýze současného systému výpočtu a následně je na základě teoretických poznatků navržen nový systém kalkulace nákladů. Ten je postaven na implementaci metody ABC do vybrané společnosti a celý model je prezentován na reálném produktu. Výstup této práce by měl sloužit jako podklad pro zavedení metody v praxi, a pro možnosti jejího využití v rámci řízení konkrétního podniku.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on calculation of standard unit costs using method Activity Based Costing. The theoretical part describes controlling as a management tool, cost controlling and the ABC Method. The second part is about analysing the current system of the calculation and then, based on theoretical knowledge, a new cost calculation system is proposed. The new system is based on implementation of the ABC Method in the chosen company. The whole model is presented on a real product. The main output of this Thesis should serve to implement the ABC Method in practice and for the possibility of its use in the management of a particular company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectJednotkový nákladcze
dc.subjectprocescze
dc.subjectaktivitacze
dc.subjectkalkulacecze
dc.subjectmetoda ABCcze
dc.subjectcontrollingcze
dc.subjectnákladové střediskocze
dc.subjectalokacecze
dc.subjectUnit Costeng
dc.subjectProcesseng
dc.subjectActivityeng
dc.subjectCostingeng
dc.subjectABC Methodeng
dc.subjectControllingeng
dc.subjectCost Centereng
dc.subjectAllocationeng
dc.titleVýpočet standardních jednotkových nákladů za využití metody Activity Based Costingcze
dc.titleCalculation of Standard Unit Costs using Mathod Activity Based Costingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJermanová Anna
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record