Show simple item record

Marketing Communication strategy: Case studydc.contributor.advisorVašek Jan
dc.contributor.authorJakub Krištof
dc.date.accessioned2020-06-19T22:52:26Z
dc.date.available2020-06-19T22:52:26Z
dc.date.issued2020-06-19
dc.identifierKOS-878879660905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88295
dc.description.abstractV této diplomové práci se zabývám vytvořením strategie marketingové komunikace pro lyžařskou školu Husky. V teoretické části jsem vymezil pojmy související s marketingovou komunikací. V praktické části se věnuji procesu STP, na který navazují případové studie tří lyžařských škol. Na základě získaných informací jsem navrhl dvě možné strategie marketingové komunikace. Majitelka zvolila jednu strategii marketingové komunikace, u které byly provedeny požadované změny a následně sestaven časový plán, rozpočet a způsob vyhodnocení.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the creation of a marketing communication strategy for Husky ski school. Theoretical part of thesis defines the terms related to marketing communication. The practical part of thesis starts with the STP process, which is followed by case studies of three ski schools. Based on the information obtained, I proposed two possible marketing communication strategies. The owner chose one marketing communication strategy in which the required changes were made. Time plan, budget and method of evaluation were proposed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingová komunikacecze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectkomunikační nástrojecze
dc.subjectkomunikační mixcze
dc.subjectpřípadová studiecze
dc.subjectlyžařská školacze
dc.subjectmarketingová komunikační strategiecze
dc.subjectMarketing communicationeng
dc.subjectmarketingeng
dc.subjectcommunication toolseng
dc.subjectcase studyeng
dc.subjectski schooleng
dc.subjectcommunication mixeng
dc.subjectmarketing communication strategyeng
dc.titleVytvoření strategie marketingové komunikace: případová studiecze
dc.titleMarketing Communication strategy: Case studyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKrálová Petra
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record