Show simple item record

Feasibility study - foundation of a cafedc.contributor.advisorFanta Petr
dc.contributor.authorLucie Beranová
dc.date.accessioned2020-06-17T22:52:15Z
dc.date.available2020-06-17T22:52:15Z
dc.date.issued2020-06-17
dc.identifierKOS-1086045090005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88107
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti a následné vyhodnocení realizovatelnosti vybraného podnikatelského záměru. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozvržena do dvou kapitol. První kapitola se věnuje problematice projektového řízení v rámci, které je popsán kompletní životní cyklus projektu a jsou vymezeny definice projektu. Druhá kapitola rozebírá jednotlivé kapitoly studie proveditelnosti. Praktická část poté aplikuje získané poznatky z teoretické části na konkrétním projektu, kterým je založení kavárny v Českých Budějovicích.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to prepare a feasibility study and subsequent evaluation of the feasibility of the selected business plan. This thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter deals with the issue of project management, where the complete life cycle of a project is described, and main project definitions are given. The second chapter discusses the individual chapters of the feasibility study. The practical part then applies the knowledge gained from the theoretical part to a specific project, which is the establishment of a cafe in České Budějovice.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStudie proveditelnosticze
dc.subjectprojektcze
dc.subjectprojektové řízenícze
dc.subjectinvestiční záměrcze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectFeasibility studyeng
dc.subjectprojecteng
dc.subjectproject managementeng
dc.subjectinvestment planeng
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.titleStudie proveditelnosti - založení kavárnycze
dc.titleFeasibility study - foundation of a cafeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVytlačil Dalibor
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record