Show simple item record

Marketing Communications In The Enterprise Through Social Networksdc.contributor.advisorJirkovská Blanka
dc.contributor.authorDrahomíra Šonková
dc.date.accessioned2020-06-14T10:40:07Z
dc.date.available2020-06-14T10:40:07Z
dc.date.issued2020-06-14
dc.identifierKOS-878590325705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87947
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je marketingová komunikace v podniku prostřednictvím sociálních sítí. Jejím cílem je popsat a analyzovat marketingovou komunikaci vybraného podniku (Zara) na sociálních sítích, zjistit, jak společnost Zara na sociálních sítích komunikuje a zda je její komunikace vůči zákazníkům dostatečná. Teoretická část práce je zaměřena na představení marketingové komunikace, online komunikace a marketingové komunikace na sociálních sítích. Praktická část se věnuje společnosti Zara a její marketingové komunikaci na sociálních sítích. Součástí práce je analýza vlastního dotazníkového šetření o vnímání společnosti Zara na sociálních sítích respondenty a o její komunikaci.cze
dc.description.abstractThe topic of the bachelor thesis is Company marketing communication through social networks. Its aim is to describe and analyze the marketing communication of a selected company (Zara) on social networks, to find out how Zara communicates on social networks and whether its communication with customers is sufficient. The theoretical part of the dissertation is focused on the introduction of marketing communication, online communication and marketing communication on social networks. The practical part is devoted to the company Zara and its marketing communication on social networks. Part of the work is the analysis of own questionnaire survey on the perception of Zara company on social networks by respondents opinion and public communication of the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectkomunikacecze
dc.subjectsociální síťcze
dc.subjectonline komunikacecze
dc.subjectZaracze
dc.subjectmarketingeng
dc.subjectcommunicationeng
dc.subjectsocial networkeng
dc.subjectonline communicationeng
dc.subjectZaraeng
dc.titleMarketingová komunikace v podniku prostřednictvím sociálních sítícze
dc.titleMarketing Communications In The Enterprise Through Social Networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠtědroň Bohumír
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record