Show simple item record

Variant Solution of the Intersection Na Valech - Kremnická in Kutná Horadc.contributor.advisorUhlík Michal
dc.contributor.authorMartin Dvořák
dc.date.accessioned2020-02-12T23:51:54Z
dc.date.available2020-02-12T23:51:54Z
dc.date.issued2020-02-12
dc.identifierKOS-982516455505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86795
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší návrh přestavby křižovatky Na Valech – Kremnická na průtahu silnice I/2 v Kutné Hoře, včetně přilehlé oblasti. V první části této práce byla vypracována studie se dvěma variantami řešení. Ve druhé části byla dopracována vybraná varianta stykové křižovatky do projektového stupně Dokumentace pro stavební povolení. Nový návrh se snaží o zvýšení kapacity a bezpečnosti křižovatky a jejího okolí, a to jak z hlediska vozidel, tak z hlediska chodců.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis solves the design of reconstruction of the intersection Na Valech - Kremnická including the adjacent area on the road I/2 in Kutná Hora. In the first part of this thesis a study with two variants of solution was elaborated. In the second part, selected variant was finalized to the project level Documentation for building permit. New design strive for capacity increase and bigger safety of the intersection and the adjacent area from the point of view of car traffic and with respect to pedestrian traffic.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKřižovatkacze
dc.subjectpozemní komunikacecze
dc.subjectrekonstrukcecze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectkapacitacze
dc.subjectKutná Horacze
dc.subjectdoprava v kliducze
dc.subjectautobusová zastávkacze
dc.subjectIntersectioneng
dc.subjectroadseng
dc.subjectreconstructioneng
dc.subjectsafetyeng
dc.subjectcapacityeng
dc.subjectKutná Horaeng
dc.subjectparkingeng
dc.subjectbus stopeng
dc.titleVariantní řešení křižovatky Na Valech - Kremnická v Kutné Hořecze
dc.titleVariant Solution of the Intersection Na Valech - Kremnická in Kutná Horaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePodroužek Tomáš
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record