Show simple item record

Comparison of mechanical properties of masonry bonded by thin-layer mortars at different conditionsdc.contributor.advisorBílý Petr
dc.contributor.authorJan Harš
dc.date.accessioned2020-02-06T23:52:13Z
dc.date.available2020-02-06T23:52:13Z
dc.date.issued2020-02-06
dc.identifierKOS-982514809105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86613
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřená na porovnání mechanických vlastností nově vyráběné silikátově-disperzní tenkovrstvé malty s běžně používanou tenkovrstvou maltou na cementové bázi. V úvodu jsou popsány vlastnosti jednotlivých tenkovrstvých malt. V další části je navržen zkušební postup, tvar zkušebních těles, metodika vyhodnocování a podmínky jednotlivých zkoušek. Následuje popis jednotlivých zkoušek za různých podmínek a jejich výsledky. Proměnnými podmínkami jsou: doba tvrdnutí, teplota prostředí, vlhkost zdicích prvků a prodleva mezi nanesením malty a uložením zdicího prvku. Na závěr jsou výsledky vyhodnoceny a je zhodnocen vliv jednotlivých podmínek na novou i běžně používanou tenkovrstvou maltu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the comparison of mechanical properties of a new type of silicate-dispersion thin-layer mortar with common cement-based thin-layer mortar. In the introduction, the properties of both thin-layer mortars are described. Further, testing methods, specimen setup, evaluation procedure and conditions of particular experiments are proposed. The thesis continues with the description of experiments carried out at different conditions and their results. The varied conditions are: setting time, ambient temperature, humidity of masonry units and the delay between the application of mortar and the placement of a masonry unit. In the end, the results are summarized and the influence of particular conditions on both new and standard thin-layer mortar is evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMaltacze
dc.subjectzdivocze
dc.subjectpřídržnostcze
dc.subjectsilikátově-disperznícze
dc.subjectMortareng
dc.subjectmasonryeng
dc.subjectadherenceeng
dc.subjectsilicate-dispersioneng
dc.titlePorovnání mechanických vlastností zdiva pojeného tenkovrstvými maltami za různých podmínekcze
dc.titleComparison of mechanical properties of masonry bonded by thin-layer mortars at different conditionseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHeinrich Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record