Show simple item record

Study of the construction of the reservoir near Aydarly in Kazakhstan

dc.contributor.advisorDavid Václav
dc.contributor.authorAnastassiya Bukharina
dc.date.accessioned2019-06-26T22:51:59Z
dc.date.available2019-06-26T22:51:59Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-593779666905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84087
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je studie výstavby vodní nádrže na řece Kokterek v obci Aydarly v Kazachstáně. Tato nádrž je určena především pro plnění závlahových potřeb hospodářství společnosti TOO Žarkent Frukt zaměřeného na pěstování ovoce. V průběhu studie je navržena neprůtočná nádrž včetně rozdělovacího, převáděcího a odtokového zařízení. Cílem práce je zpracovat technické a vodohospodářské řešení nádrže. V rámci ní je rovněž provedeno porovnání návrhových metod používaných v Kazachstánu a České republice.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is the study of the construction of a water reservoir on the Kokterek river in the village of Aydarly in Kazakhstan. The water storage is intended primarily for filling irrigation needs of TOO Zharkent Frukt fruit management. During the study, the water storage was designed, including a manifold, transfer and drain facility. The aim of the work is to process the technical and water management solution of the water storage. In the work was also a comparison of used design methods in Kazakhstan and Czech Republic.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvodní nádržcze
dc.subjectzávlahycze
dc.subjectneprůtočná nádržcze
dc.subjectKazachstáncze
dc.subjectwater reservoireng
dc.subjectirrigationeng
dc.subjectnon-flow tankeng
dc.subjectKazakhstaneng
dc.titleStudie výstavby nádrže u obce Aydarly v Kazachstánucze
dc.titleStudy of the construction of the reservoir near Aydarly in Kazakhstaneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeČernochová Kateřina
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record