• Adaptace na klimatickou změnu na Praze 9 a 14 

   Autor: Nesnídal David; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Alternativa zpracování tekutých odpadů - skládka Růžodol 

   Autor: Grünbaum Jakub; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Analýza problémů a vyhodnocení podkladů pro protipovodňovou ochranu obcí Zvířetice-Podhradí 

   Autor: Rechcíglová Nikola; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální výzkum infiltrace do substrátu zelené střechy 

   Autor: Tománková Klára; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Balík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fyzikální modelování infiltrace srážky pod hranou fotovoltaického panelu 

   Autor: Pytlová Eva; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Jelínková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Hydrologické posouzení povodí Divišovského potoka s využitím modelu GSSHA 

   Autor: Černochová Kateřina; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dvořáková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Kalibrace vlhkostní stanice TMS3 pro vodní režim půd 

   Autor: Kolář Petr; Vedoucí práce: Šanda Martin; Oponent práce: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kompostárna Dražkovice 

   Autor: Hloušková Eva; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Kompostárna Hranice 

   Autor: Šeinerová Alena; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření nasycené hydraulické vodivosti půdy infiltračně-výtokovým experimentem 

   Autor: Kubíček Jaroslav; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Zumr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Modelování dvoufázového proudění v heterogenním pórovitém prostředí 

   Autor: Princ Tomáš; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Dušek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modernizace sanační linky zaolejovaných vod 

   Autor: Vlček Jakub; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na modernizaci sanační linky zaolejovaných vod. V práci jsou shrnuty základní informace o lince na čištění zaolejovaných vod a jednotlivých zařízení, které jsou její součástí. Jednou z částí ...
  • Návrh hrazení drenážních příkopů k revitalizaci PR Nová Louka 

   Autor: Vackář František; Vedoucí práce: Šanda Martin; Oponent práce: Motl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh kompostárny Zlatý vrch 

   Autor: Soukupová Kristýna; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh uzavření a rekultivace skládky nebezpečného odpadu 

   Autor: Joštová Adéla; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Pokorný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Návrh uzavření a rekultivace skládky nebezpečného odpadu STOH V. Ve spolupráci se společností Synthesia a.s., která je vlastníkem skládky. Součástí práce je finanční analýza návrhu. Teoretická část se věnuje nejen nebezpečnému ...
  • Návrh výukových tras pro studijní obor Z (na území Prahy) 

   Autor: Chalupová Anna; Vedoucí práce: Babuská Jana; Oponent práce: Houdková Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Neutronové snímkování infiltrace vody do půdního vzorku 

   Autor: Fryčová Martina; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Obnova zámeckého parku Osov 

   Autor: Kovandová Pavlína; Vedoucí práce: Babuská Jana; Oponent práce: Houdková Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace odpadového hospodářství města Králíky 

   Autor: Jílková Markéta; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: David Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato práce pojednává o problematice odpadového hospodářství města Králíky. V první části se práce zabývá analýzou současného stavu zavedeného systému nakládání s odpady na daném území, statistickými údaji vyprodukovaného ...
  • Optimalizace zpracování stavebního odpadu 

   Autor: Brabec Vojtěch; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Pačesová Terezie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá stavebním odpadem, jeho recyklací a optimalizací konceptu využívání takto zpracovaných materiálů ve stavebnictví. Tato problematika je v práci řešena nejen teoreticky, ale i na příkladu z praxe. ...