Now showing items 1-20 of 121

  • Adaptace na klimatickou změnu na Praze 9 a 14 

   Author: Nesnídal David; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Alternativa zpracování tekutých odpadů - skládka Růžodol 

   Author: Grünbaum Jakub; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Analýza historického vývoje rybníků na Bohdanečsku 

   Author: Papežová Hana; Supervisor: David Václav; Opponent: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Práce se zabývá grafickým porovnáním historického vývoje rybníků od roku 1720 do současnosti. Podkladové mapy zahrnovaly mapy Müllerova mapování, I. vojenského mapování, II. vojenského mapování, III. vojenského mapování, ...
  • Analýza historického vývoje rybníků v oblasti mezi Chocní a Borohrádkem 

   Author: Keprtová Erika; Supervisor: David Václav; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V oblasti mezi Chocní a Borohrádkem se dříve nacházelo mnoho rybníků, které následně byly vypuštěny. O několik desítek let později byly některé rybníky obnoveny nebo vystavěny nové. V bakalářské práci se využijí staré mapy ...
  • Analýza problémů a vyhodnocení podkladů pro protipovodňovou ochranu obcí Zvířetice-Podhradí 

   Author: Rechcíglová Nikola; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální výzkum infiltrace do substrátu zelené střechy 

   Author: Tománková Klára; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Balík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fyzikální modelování infiltrace srážky pod hranou fotovoltaického panelu 

   Author: Pytlová Eva; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Jelínková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Hodnocení retenční kapacity malých vodních nádrží a potenciálu jejího zvýšení v povodí Blanice 

   Author: Zrzavecká Anna; Supervisor: David Václav; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Snaha o zvyšování zásoby vody v krajině je v dnešní době stále více aktuální hlavně v souvislosti s extrémně suchými obdobími. Významným zdrojem zásoby vody pro řešení tohoto problému jsou bezesporu malé vodní nádrže v ...
  • Hydrologické posouzení povodí Divišovského potoka s využitím modelu GSSHA 

   Author: Černochová Kateřina; Supervisor: David Václav; Opponent: Dvořáková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Kalibrace vlhkostní stanice TMS3 pro vodní režim půd 

   Author: Kolář Petr; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kompostárna Dražkovice 

   Author: Hloušková Eva; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Kompostárna Hranice 

   Author: Šeinerová Alena; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření nasycené hydraulické vodivosti půdy infiltračně-výtokovým experimentem 

   Author: Kubíček Jaroslav; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Zumr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Modelování dvoufázového proudění v heterogenním pórovitém prostředí 

   Author: Princ Tomáš; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Dušek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modernizace sanační linky zaolejovaných vod 

   Author: Vlček Jakub; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na modernizaci sanační linky zaolejovaných vod. V práci jsou shrnuty základní informace o lince na čištění zaolejovaných vod a jednotlivých zařízení, které jsou její součástí. Jednou z částí ...
  • Návrh hrazení drenážních příkopů k revitalizaci PR Nová Louka 

   Author: Vackář František; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Motl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh kompostárny Zlatý vrch 

   Author: Soukupová Kristýna; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh městské střešní zahrady a posouzení jejího účinku na odtok srážkové vody 

   Author: Hanzlíková Jitka; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou odtoku ze zelených. Formou studie je navržena střešní vegetační zahrada a pro dva různé stavy jejího počátečního nasycení a sérii srážek je modelován odtok srážkové vody. Dále je ...
  • Návrh uzavření a rekultivace skládky nebezpečného odpadu 

   Author: Joštová Adéla; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Pokorný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Návrh uzavření a rekultivace skládky nebezpečného odpadu STOH V. Ve spolupráci se společností Synthesia a.s., která je vlastníkem skládky. Součástí práce je finanční analýza návrhu. Teoretická část se věnuje nejen nebezpečnému ...
  • Návrh výukových tras pro studijní obor Z (na území Prahy) 

   Author: Chalupová Anna; Supervisor: Babuská Jana; Opponent: Houdková Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)