Show simple item record

Rehabilitation of sewer pipe in Stara Boleslavdc.contributor.advisorKříž Karel
dc.contributor.authorIveta Pelánová
dc.date.accessioned2019-06-26T22:51:59Z
dc.date.available2019-06-26T22:51:59Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-593779711205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84078
dc.description.abstractBakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je provedena literární rešerše týkající se problematiky návrhu stok, hodnocení jejich stavu a sanací, včetně legislativních a normových podkladů. Praktická část se zabývá samotnou sanací potrubí jednotné kanalizace v ulici Kollárova ve Staré Boleslavi. Je popsán a vyhodnocen současný stav kanalizace na základě kamerového a terénního průzkumu. Následně jsou navrženy a porovnány sanační metody, včetně posouzení hydraulické kapacity, technické a finanční náročnosti.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is divided into two parts - a theoretical and a practical one. The theoretical part consists of a literature review dealing with a sewerages, their condition and rehabilitation methods, including legislation and technical standards. The practical part deals with the rehabilitation of sewer pipes in the street Kollarova in Stara Boleslav. The sewer condition is described according to CCTV and field survey. As a result, the rehabilitation methods including hydraulic, technical and economic evaluation are designed and compared.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkanalizacecze
dc.subjectpotrubícze
dc.subjectsanacecze
dc.subjectporuchycze
dc.subjectbezvýkopová technologiecze
dc.subjectsewerageeng
dc.subjectpipelineseng
dc.subjectrehabilitationeng
dc.subjectsewer failureseng
dc.subjecttrenchless technologyeng
dc.titleSanace kanalizačního potrubí ve Staré Boleslavicze
dc.titleRehabilitation of sewer pipe in Stara Boleslaveng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVácha Vladimír
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record