Show simple item record

Ventilation of a Self-Service Restaurant

dc.contributor.advisorVeverková Zuzana
dc.contributor.authorVeronika Koldová
dc.date.accessioned2019-06-25T22:52:38Z
dc.date.available2019-06-25T22:52:38Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695599976705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83939
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem samoobslužné restaurace a jejího větrání. V teoretické části se seznámíme s oborem projektování gastro kuchyní, nalezneme zde zásady navrhování, popis technologií a zařízení, kterými jsou kuchyně vybaveny. Dále navrhneme dispoziční řešení kuchyně a vypracujeme soupis použitých zařízení. Navazující praktická část se bude zabývat větráním celého objektu restaurace.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design of self-service restaurant and its ventilation. In the theoretical part we will get acquainted with this topic. We will get familiar with the principles of design and also with the description of technologies and facilities that the kitchens are equipped with. Then we will design a kitchen disposition with a list of used equipment. The practical part will deal with a ventilation of the whole building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKuchyně gastrocze
dc.subjectrestauracecze
dc.subjecttechnologie gastrocze
dc.subjectvětránícze
dc.subjectvzduchotechnikacze
dc.subjectGastro kitcheneng
dc.subjectrestauranteng
dc.subjectgastro technologieseng
dc.subjectventilationeng
dc.subjectair conditioningeng
dc.titleVětrání samoobslužné restauracecze
dc.titleVentilation of a Self-Service Restauranteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeAdamovský Daniel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record