Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 187

  • Srovnávací studie pro TZB systémy v BIMu 

   Autor: Hovorka Lukáš; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá výpočty tepelných ztrát, návrhem vytápění a vzduchotechniky pomocí nástrojů BIM. Jako vzorový objekt bude použit model vily Tugendhat, pro kterou bude návrh proveden. Součástí práce je seznámení ...
  • Vzduchotechnika sportovního centra 

   Autor: Danilova Tatiana; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Daná bakalářská práce řeší projekt vzduchotechniky sportovního centra Děkanka Spartak Praha 4 ve stupni rozšířeného stavebního povolení. Cílem této práce je navržení tří až čtyřech vzduchotechnických zařízení pro zadaný ...
  • Úspory vody v budovách a řešení pro hotely 

   Autor: Schindlerová Petra; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Tématem bakalářské práce jsou systémy hospodařící s vodou a jejich návrh vedoucí k redukci spotřeby pitné vody. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je řešena spotřeba vody, principy a ...
  • Návrh vytápění administrativní budovy 

   Autor: Šnajdr David; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění administrativní budovy. Cílem bylo efektivní využití obnovitelných zdrojů. Navrhnuto bylo tepelné čerpadlo země-voda v kombinaci s kapilárními rohožemi. Definovány jsou ...
  • Historický vývoj vytápění a zdravotně-technických instalací v budovách 

   Autor: Vacková Lýdie; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vývojem vytápění a zdravotně-technických instalací od nejstarších dob do poloviny 20. století. Část "Vytápění" začíná u ohně, dále popisuje starořímské Hypokaustum, krby, kamna. Následuje vytápění teplým ...
  • Vytápění administrativní budovy 

   Autor: Süssová Eliška; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Prohlubující část bakalářské práce obsahuje stručný úvod do problematiky tepelných čerpadel a rozebírá princip jejich fungování. V práci jsou popsány jednotlivé druhy tepelných čerpadel, mezi něž patří typy: vzduch/voda, ...
  • Vytápění budovy penzionu 

   Autor: Ježková Kristýna; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Bakalářská práce se skládá z projektu vytápění a studie. Projekt vytápění budovy penzionu se skládá z textové a výkresové části. V textové části je uveden výpočet tepelných ztrát, návrh otopných ploch, návrh dimenzí potrubí, ...
  • Návrh vzduchotechniky polyfunkční budovy 

   Autor: Smetanová Veronika; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vzduchotechniku v polyfunkčním objektu v Ostravě - Vítkovicích. Součástí objektu je dvouposchoďová jídelna s kuchyní, recepce, prodejna, 2 velkoprostorové kanceláře a 2 bytové jednotky. ...
  • Návrh vzduchotechniky multifunkční budovy 

   Autor: Řízková Monika; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému v multifunkčním objektu v Brně. Cílem výpočtové části je navrhnout koncept větrání budovy s detailním zaměřením na dosažení optimálních mikroklimatických ...
  • Vytápění a vzduchotechnika v rodinném domě 

   Autor: Novotný Jakub; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce "Vytápění a vzduchotechnika v rodinném domě" je rozdělena na dvě části - studii a projekt. Studie je zaměřena na sauny v rodinných domech a sauny obecně. Projekt se zabývá vytápěním a vzduchotechnikou ...
  • Návrh systému větrání hasičské zbrojnice 

   Autor: Cink Adam; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářské práce se zabývá návrhem systému větrání hasičské zbrojnice. Práce řeší výměnu vzduchu v novostavbě hasičské zbrojnice a dopad na vnitřní prostředí budovy, zejména pak na větrání, respektive přísun čerstvého ...
  • Vnitřní prostředí budovy základní školy 

   Autor: Plojharová Zuzana; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem vnitřního prostředí v budově základní školy z hlediska větrání. Rešerše je zaměřena na obecnou problematiku vnitřního prostředí a na legislativní požadavky na vnitřní prostředí budov ...
  • Vytápění a větrání nízkoenergetického rodinného domu 

   Autor: Horák Ondřej Lubor; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti větrání a vytápění zadaného nízkoenergetického rodinného domu. Obě profese jsou v první části bakalářské práce posuzovány z hlediska pořizovacích nákladů, cen energií a celkové ...
  • Vytápění bytového domu 

   Autor: Krausová Martina; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Obsah této rozšiřující části bakalářské práce je zaměřen na solární soustavy zaměřené na bytové domy. Práce se ze začátku zaměřuje na obecné principy sluneční energie, dále je řešena otázka aplikace solárních systémů na ...
  • Vytápění halových objektů 

   Autor: Spálenská Markéta; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá vytápěním halových objektů. V práci jsou popsány různé způsoby vytápění hal, jejich použití, konstrukce, způsob návrhu, výhody a nevýhody. Součástí bakalářské práce je i praktická část, kde je ...
  • Vytápění a větrání bytového domu 

   Autor: Koltakova Anastasiia; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi větrání obytných budov. Jsou popsány a vyhodnoceny jednotlivé možností větrání. Pro vybraný bytový dům je navržen koncepční návrh vzduchotechniky a jeho hodnocení.
  • Vytápění rodinného domu 

   Autor: Račáková Michaela; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem teoretické části bakalářské práce je rozebrání jednotlivých zdrojů a paliv k vytápění především rodinných domů. Tato část zahrnuje i druhy otopných těles a otopných ploch, materiály rozvodů. Praktická část je věnována ...
  • Sprinklerový systém v objektu Kauflandu 

   Autor: Rochelt Filip; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje popisu částí sprinklerového stabilního hasicího zařízení a vysvětluje jeho funkci. V závěru teoretické části je popisován postup ...
  • Návrh systému větrání mateřské školy 

   Autor: Málek Pavel; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této práce je návrh vzduchotechnického systému pro mateřskou školu. V textové části jsou popsány větrací systém, jejich výhody a nevýhody a vhodnost využití pro dané prostory. Dále je popsán postup návrhu pro daný ...
  • Návrh systému vytápění a větrání rodinného domu 

   Autor: Uchytil Tomáš; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá výběrem zdroje tepla a návrhem větrání luxusního rodinného domu. Součástí domu jsou dvě bytové jednotky a vnitřní bazén. Zdroj tepla (tepelné čerpadlo vzduch-voda) byl vybrán na základě ekonomické a ...