Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 216

  • Návrh vzduchotechnického systému stomatologické kliniky v programu Revit 

   Autor: Kuťák Michal; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu vzduchotechnického systému stomatologické kliniky. Celý návrh bude proveden metodou BIM v softwaru Revit. Celkem tato bakalářská práce bude mít dvě části; první se zabývá ...
  • Vytápění a větrání mateřské školy 

   Autor: Bobina Daria; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část <A> se věnuje problematice větrání budov školních zařízení. V této bakalářské práce jsou popsány a vyhodnoceny jednotlivé možností větrání. Výpočtová ...
  • Zpětné využití odpadních vod 

   Autor: Opava Ondřej; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se skládá z teoretické, praktické a výkresové části. Teoretická část se věnuje výčtu možných metod pro zpětné využití odpadních vod a poté výběrem jedné, která se detailněji popíše. V praktické části se ...
  • Větrání a vytápění rodinného domu s bazénem 

   Autor: Tuháček Tomáš; Vedoucí práce: Papež Karel; Oponent práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou větrání a vytápění rodinného domu s bazénem. První část této práce je zaměřená na teorii spojenou s touto problematikou. Jsou zde zmíněny návrhy topných a větracích zařízení. ...
  • Řešení systému odvodu kouře a tepla průmyslové haly 

   Autor: Šťastná Nikola; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této práce je seznámení se s postupy navrhování požárního odvětrání výrobní haly dle příslušné normy. Pro vybranou výrobní halu budou navrženy tři stavy požárního odvětrání. Budou určeny vstupní hodnoty pro výpočty ...
  • Větrání s rekuperací bytového domu 

   Autor: Assylkhanova Botagoz; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou větrání bytových domů v pasivním standardu. Součástí práce je rešerše o větrání s rekuperací v pasivních bytových domech. Jsou zde popsány základní pojmy, principy pasivního domu a ...
  • Modernizace vzduchotechnického systému supermarketu 

   Autor: Knapp Tomáš; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá zmodernizováním vzduchotechnického zařízením a porovnáním nákladů za provoz v obchodním domě na Americké ulici v Plzni. Seznamuje se stávajícím stavem v části supermarketu s popisem tohoto stavu, ...
  • Vzduchotechnika v restauraci Kozlovna 

   Autor: Hora Daniel; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá řešením vzduchotechniky v kuchyních, vypracováním návodu pro výpočet množství větracího vzduchu v kuchyních podle hygienických předpisů, VDI 2052, EN 16282, vč. dopadu nařízení ...
  • Vytápění administrativní budiovy v Teplicích 

   Autor: Pavlová Petra; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění vybrané administrativní budovy. Cílem je navrhnout otopný systém, který zajistí tepelnou pohodu uživatelům budovy a současně se snaží předcházet změnám klimatu volbou ...
  • Větrání administrativní budovy 

   Autor: Šimák Michal; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá větráním administrativní budovy. Práce se skládá ze dvou částí. První část je řešena formou projektu, kdy je navržen systém větrání pro danou administrativní budovu. Druhá část je teoretická a ...
  • Návrh venkovního ( veřejného ) osvětlení 

   Autor: Ponomarenko Marie; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Návrh veřejného osvětlení je komplexním úkonem vyžadujícím znalosti z oblasti legislativy, světelné techniky, stavební fyziky či stavební mechaniky. Tato bakalářská práce si klade za cíl sdružit základní portfolio podkladů ...
  • Vytápění bytového domu 

   Autor: Kabátová Barbora; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První částí je projekt vytápění bytového domu. Je řešen čtyřpatrový bytový dům s jedním podzemním podlažím. V rámci projektu jsou vypočteny tepelné ztráty, na jejichž základě je ...
  • Návrh aktivních protipožárních opatření v polyfunkčním objektu 

   Autor: Železný Michal; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato závěrečná práce se týká navržení protipožárních opatření do polyfunkčního objektu. Práce sestává z vytvoření zkráceného požárně-bezpečnostního řešení, vypracování technického vybavení budovy v daném rozsahu a návrhu ...
  • Vytápění mateřské školy v Průhonicích 

   Autor: Luňáková Tereza; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá vnitřním prostředí budov se zaměřením na mateřské školy. Je rozdělena na tři části. V první části krátce popisuje jednotlivé složky vnitřního prostředí a jejich vliv na ...
  • Větrání základní školy 

   Autor: Stejskalová Petra; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce je věnována větrání základní školy. V práci jsou obecně popsány možnosti větrání. Konkrétně je vyřešen návrh vzduchotechniky ve formě rozšířené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Projekt ...
  • Vytápění mateřské školy a posouzení alternativních zdrojů energie 

   Autor: Vítovský Adam; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Následující práce se zabývá tématem získávání energie z alternativních (obnovitelných) zdrojů pro účely vytápění budov a ohřevu teplé vody. Na využívání této energie je v dnešní době kladen velký důraz hlavně kvůli omezeným ...
  • Vytápění zámku Svijany 

   Autor: Sadílková Štěpánka; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy pro historický, památkově chráněný objekt s původním kamenným zdivem. Práce obsahuje výpočet tepelných ztrát, návrh otopných těles, dimenze potrubí, návrh plynové kotelny ...
  • Vytápění technologického centra 

   Autor: Vachudová Zuzaanaa; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá zdroji tepla pro vytápění. Jedná se o seznámení s jednotlivými zdroji a s problematikou paliv. Praktická část je věnována návrhu vhodného druhu zdroje pro vytápění a ohřev teplé vody v technologickém ...
  • Projekt rekonstrukce rozvodného zařízení obchodní společnosti 

   Autor: Procházka Tomáš; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem na zhotovení nové rozvodny elektrické energie pro objekt s komerčními prostory. Práce je členěna na šest částí: 1. Přípojka 2. Měření a jištění přípojky 3. Rozvodné zařízení 4. Odbočky ...
  • Větrání bytového domu 

   Autor: Pařízek David; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh větrání bytového domu. Práce je rozdělena na dvě části. První část obsahuje koncepční řešení (generel) vytápění a větrání bytového domu. Druhá část je zaměřena na rozšířenou projektovou ...