Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 184

  • Návrh vytápění administrativní budovy 

   Autor: Šnajdr David; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění administrativní budovy. Cílem bylo efektivní využití obnovitelných zdrojů. Navrhnuto bylo tepelné čerpadlo země-voda v kombinaci s kapilárními rohožemi. Definovány jsou ...
  • Vnitřní prostředí budovy základní školy 

   Autor: Plojharová Zuzana; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem vnitřního prostředí v budově základní školy z hlediska větrání. Rešerše je zaměřena na obecnou problematiku vnitřního prostředí a na legislativní požadavky na vnitřní prostředí budov ...
  • Vytápění bytového domu 

   Autor: Marková Miroslava; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem bakalářské práce bylo navrhnou vytápění v bytovém domě v Jeníkově u Duchcova. Součástí bytového domu jsou čtyři samostatné bytové jednotky obývané nájemníky a nebytové prostory užívané firmou BITTERSMANN A SPOL., ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Autor: Račáková Michaela; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem teoretické části bakalářské práce je rozebrání jednotlivých zdrojů a paliv k vytápění především rodinných domů. Tato část zahrnuje i druhy otopných těles a otopných ploch, materiály rozvodů. Praktická část je věnována ...
  • Návrh systému větrání hasičské zbrojnice 

   Autor: Cink Adam; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářské práce se zabývá návrhem systému větrání hasičské zbrojnice. Práce řeší výměnu vzduchu v novostavbě hasičské zbrojnice a dopad na vnitřní prostředí budovy, zejména pak na větrání, respektive přísun čerstvého ...
  • Historický vývoj vytápění a zdravotně-technických instalací v budovách 

   Autor: Vacková Lýdie; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vývojem vytápění a zdravotně-technických instalací od nejstarších dob do poloviny 20. století. Část "Vytápění" začíná u ohně, dále popisuje starořímské Hypokaustum, krby, kamna. Následuje vytápění teplým ...
  • Návrh systému vytápění a větrání rodinného domu 

   Autor: Uchytil Tomáš; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá výběrem zdroje tepla a návrhem větrání luxusního rodinného domu. Součástí domu jsou dvě bytové jednotky a vnitřní bazén. Zdroj tepla (tepelné čerpadlo vzduch-voda) byl vybrán na základě ekonomické a ...
  • Vytápění budovy penzionu 

   Autor: Ježková Kristýna; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Bakalářská práce se skládá z projektu vytápění a studie. Projekt vytápění budovy penzionu se skládá z textové a výkresové části. V textové části je uveden výpočet tepelných ztrát, návrh otopných ploch, návrh dimenzí potrubí, ...
  • Vytápění halových objektů 

   Autor: Spálenská Markéta; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá vytápěním halových objektů. V práci jsou popsány různé způsoby vytápění hal, jejich použití, konstrukce, způsob návrhu, výhody a nevýhody. Součástí bakalářské práce je i praktická část, kde je ...
  • Vytápění a vzduchotechnika v rodinném domě 

   Autor: Novotný Jakub; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce "Vytápění a vzduchotechnika v rodinném domě" je rozdělena na dvě části - studii a projekt. Studie je zaměřena na sauny v rodinných domech a sauny obecně. Projekt se zabývá vytápěním a vzduchotechnikou ...
  • Vytápění a větrání bytového domu 

   Autor: Koltakova Anastasiia; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi větrání obytných budov. Jsou popsány a vyhodnoceny jednotlivé možností větrání. Pro vybraný bytový dům je navržen koncepční návrh vzduchotechniky a jeho hodnocení.
  • Návrh systému větrání mateřské školy 

   Autor: Málek Pavel; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této práce je návrh vzduchotechnického systému pro mateřskou školu. V textové části jsou popsány větrací systém, jejich výhody a nevýhody a vhodnost využití pro dané prostory. Dále je popsán postup návrhu pro daný ...
  • Hospodaření s vodou v bazénu s koupališťem v Písku 

   Autor: Dolejšová Dominika; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce má dvě části, praktickou a projektovou. Obsahem praktické části je analýza alternativ zásobování vodou pro objekt bazénu a koupaliště v Písku. Pro každou variantu je vypracované koncepční schéma zásobování vodou a ...
  • Návrh systému vytápění a větrání rodinného domu 

   Autor: Šavrda Karel; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá vytápěním a větráním rekonstrukce rodinného domu. Jejím cílem je vybrat optimální způsob vytápění a větrání již zmíněného objektu a následně návrh konkrétních otopných ploch reprezentovaných ...
  • Vytápění základní školy 

   Autor: Pokludová Veronika; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakala?r?ska? pra?ce se zaby?va? alternativni?mi zdroji energie. Jedna? se o sezna?meni? s problematikou obecne? a na?sledne? zhodnoceni? pouz?iti? alternativni?ch zdroju? v architektur?e a v projektu zpracovane?m ? v ...
  • Zpětné využití odpadních vod v hotelu U Stavaře ve Vsetíně 

   Autor: Žďárská Barbora; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá problematikou odpadních vod z objektů a jejich znovuvyužitím společně s dešťovými vodami. Zkoumá podrobně princip a systém fungování čistících zařízení, jeho instalaci, prostorové náklady a umístění v ...
  • Vytápění základny zdravotnické záchranné služby 

   Autor: Nečasová Martina; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tématem této bakalářské práce je vytápění základny zdravotnické záchranné služby. Práce je rozdělena na dvě hlavní části: projekt a studii. První se zabývá výpočtem tepelných ztrát, návrhem otopné soustavy, provedení jejího ...
  • Vytápění bytového domu 

   Autor: Krausová Martina; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Obsah této rozšiřující části bakalářské práce je zaměřen na solární soustavy zaměřené na bytové domy. Práce se ze začátku zaměřuje na obecné principy sluneční energie, dále je řešena otázka aplikace solárních systémů na ...
  • Slaboproudá elektrická instalace bytového domu 

   Autor: Iskakova Tamiris; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá řešením zabezpečení s využitím elektrické požární signalizace (EPS) a elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS). Na základě seznámení se s problematikou EPS a EZS je zpracován projekt elektrické ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Autor: Jiránek Vít; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zprvu zabývá možnými způsoby vytápění třípodlažního rodinného domu, který prochází kompletní rekonstrukcí. V první části je provedena rozvaha nad volbou optimálního zdroje vytápění z finančního hlediska ...