Now showing items 1-20 of 345

  • Vytápění bytového domu 

   Author: Daria Bashkatova; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem bakalářské práce je návrh řešení vytápění bytového domu. Práce je rozdělena do 2 jednotlivých častí – výpočtové a projektové. Výpočtová část bakalářské práce popisuje samotný návrh systému vytápění bytového domu ...
  • Návrh vytápění bytového domu 

   Author: Roman Pohl; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-27)
   Bakalářská práce se věnuje návrhu vytápění bytového domu v České republice pomocí stropních panelů (s možností chlazení). Projektová část obsahuje výpočty tepelných ztrát a na ně navržená otopná tělesa, dimenzování potrubí, ...
  • Vytápění rodinného domu Sibiřina 

   Author: Petr Balík; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce je zhotovena za účelem porovnání možností vytápění rodinného domu. V první části se pojednává tato problematika teoreticky, ve druhé části jsou řešeny varianty s výkresovou dokumentací.
  • Koncept vytápění a větrání objektu hlavního skleníku Botanické zahrady Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy 

   Author: Kamila Pospíšilová; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Udržování vhodného klimatu v prostorách skleníku je komplexním problémem vyžadujícím pochopení jak základů návrhů klimatizace a tepelné ochrany budov, tak biologických procesů probíhajících v biosféře, pro kterou je skleník ...
  • Systém větrání pro rekonstrukci hotelu 

   Author: Jaroslav Vich; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tématem této bakalářské práce je návrh systém větrání pro tři provozní části hotelu. Jedná se pokoje pro hosty, hotelovou kuchyň a hotelovou restaurace. Práce je rozdělená na dvě části. V textové části jsou představeny ...
  • Zdravotní technika bytového domu v Hostivaři se zaměřením na požární bezpečnost 

   Author: Matyáš Běl; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce obsahuje tři části. První částí je rešerše zaměřená na zdroje požární vody a prostupy zdravotně technických instalací. Ve druhé části je vypracován projekt zdravotně technických instalací jako je ...
  • Návrh vytápění polyfunkčního domu 

   Author: Michaela Školová; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění polyfunkčního domu. Práce je rozdělena na studii, koncept a projekt. Ve studii jsou popsány možné zdroje vytápění s ohledem na využití objektu a místní možnosti. Jsou zpracovány ...
  • Zpětné využití odpadních vod v bytovém domě 

   Author: Alžběta Jedličková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout zdravotně technické instalace v malém bytovém domě v pražských Nebušicích, aplikovat zpětné využití odpadních vod vznikajících v bytovém domě a jeho okolí. První část se zabývá ...
  • Zdravotechnika bytového domu 

   Author: Jana Šafaříková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem bakalářské práce bylo provést studii využití solární energie pro ohřev teplé vody ve vybraném bytovém domě a navrhnout možné řešení pro zadaný objekt. Byly popsány možnosti způsobu ohřevu teplé vody pomocí solární ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Bára Bedřichová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním a větráním rodinných domů. Práce se skládá ze dvou částí – textové a projektové. Textová část podrobně popisuje možnosti vytápění a větrání v rodinných domech. Následně jsou tyto ...
  • ZTI v bytovém domě se zaměřením na zpětné využití dešťových vod 

   Author: David Licek; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem mé bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací a zpětného využití dešťové vody bytovém domě. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá hospodaření s vodou, možnostmi a ...
  • Návrh vytápění bytového domu 

   Author: Roman Pohl; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce se věnuje návrhu vytápění bytového domu v České republice pomocí stropních panelů (s možností chlazení). Projektová část obsahuje výpočty tepelných ztrát a na ně navržená otopná tělesa, dimenzování potrubí, ...
  • Větrání mateřské školy v Říčanech 

   Author: Tereza Licková; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem bakalářské práce je vypracovat projekt vzduchotechniky mateřské školy. V teoretické části se práce zabývá problematikou vnitřního prostředí škol a vyhodnocením měření vnitřního prostředí dvou vybraných mateřských škol.
  • Zdravotní technika v administrativní budově s provozní halou 

   Author: Klára Velechová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je zdravotní technika v administrativní budově s provozní halou nacházející se v Moravanech u Brna. První část bakalářské práce se zabývá rešerší, která řeší zpětné využití dešťových vod jak ...
  • Návrh zdravotní techniky v rodinném domě v Olomouci 

   Author: Petra Hlaváčková; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je návrh retenční nádrže pro zpětné využití dešťových vod v domě. Její součástí je i návrh zdravotně technických instalací na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Teoretická část ...
  • Využití odpadních vod v bytovém domě 

   Author: Vladislav Sveshnikov; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato práce se věnuje problematice zpětného využívání odpadních vod v bytových domech prostřednictvím využití buď dešťové, nebo šedé vody, které by vedlo k úspoře pitné vody. Práce porovnává tři varianty využití odpadních ...
  • Návrh úsporného vytápění bytového domu 

   Author: Rita Mádrová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   V této bakalářské práci je hlavním tématem problematika týkající se vytápění bytových objektů společně s podporou solárních systémů. Práce se skládá z textové a výkresové části. Cílem projektové části je návrh energeticky ...
  • Rekonstrukce stodoly na obytné prostory 

   Author: Ondřej Broda; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   V mé práci se zabývám systémy TZB pro projekt rekonstrukce stodoly. Zjišťuju, který zdroj tepla je nejvhodnější vzhledem k obnovitelnosti zdrojů a komfortu lidí v objektu. Navrhuji i systém kanalizace, vodovodu a ...
  • Vytápění a větrání mateřské školy 

   Author: Alice Pospíšilová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Rešerše je zaměřena na výčet a definování požadavků na vnitřní prostředí jak pro budovy obecně, tak pro budovy mateřských škol. Dále pojednává o základní problematice dálkového vytápění, s nímž je spjaté řešení předávacích ...
  • Vytápění a větrání terasového bytového domu 

   Author: Michael Šnajdr; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného systému vytápění a větrání pro terasový bytový dům. Práce je rozdělena na dvě části. První částí je rešerše, v které jsou představeny možné varianty vytápění a větrání s ohledem ...