Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 238

  • Vytápění a větrání zázemí Aeroklubu 

   Autor: Suchánek Lukáš; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Brotánek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   V bakalářské práci je řešena problematika větrání a vytápění provozního objektu lokálního letiště s celoročním provozem. Samotnému projektu předchází teoretická úvaha o problematice větrání. Z té je dále rozvinuta koncepce ...
  • Bytový dům Velké Popovice - návrh vodovodu a kanalizace 

   Autor: Pekárek Jakub; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Nigoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Bakalářská práce se zabývá stavebním objektem nacházejícím se ve Velkých Popovicích. Hlavní činností je řešení návrhu vnitřního vodovodu a kanalizace daného objektu.
  • Plošné vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Autor: Ceralová Kristýna; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem této bakalářské práce byl koncepční návrh plošného stropního sálavého vytápění administrativní budovy, které je možné využít i pro chlazení. V souvislosti s vytápěním a chlazením bylo okrajově řešeno i větrání zadané ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Autor: Kupková Klára; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem bakalářské práce je návrh vytápění a větrání rodinného domu. Jedná se o dvoupodlažní objekt se střešní nástavbou. Součástí této práce je seznámení s možnostmi vytápění a volba zdroje tepla. Projekt zahrnuje návrh ...
  • Větrání a vytápění rodinného domu s bazénem 

   Autor: Tuháček Tomáš; Vedoucí práce: Papež Karel; Oponent práce: Výborný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou větrání a vytápění rodinného domu s bazénem. První část této práce je zaměřená na teorii spojenou s touto problematikou. Jsou zde zmíněny návrhy topných a větracích zařízení. ...
  • Vytápění a energetická náročnost mateřské školy 

   Autor: Kubrichtová Kateřina; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací vytápění pro provedení stavby a energetickou náročností mateřské školy. Cílem této bakalářské práce je návrh optimální otopné soustavy v mateřské škole pro zajištění tepelné ...
  • Návrh otopné soustavy v bytovém domě 

   Autor: Kontuľ Vladimír; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Hlavnou témou tejto práce je návrh vykurovacej sústavy v bytovom dome. Projektová časť tejto práce sa zaoberá výpočtom tepelných strát budovy, návrhom vykurovacích telies a celkovým hydraulickým výpočtom celej sústavy. ...
  • Vytápění rodinného domu v Praze Lysolajích 

   Autor: Kotasová Tereza; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh vytápění rodinného domu v Praze Lysolajích. Na žádost investora je voleno převážně podlahové vytápění. Textová část se zabývá otopnými plochami. Jedná se o přehled otopných ploch ...
  • Analýza kuchyňských odsávacích zařízení 

   Autor: Kettner Josef; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Práce řeší analýzu současně dostupných odsávacích zařízení pro kuchyňské prostory bytových domů z hlediska odvodu škodlivin a požadavku na větrání obytných staveb. Jsou identifikovány klady a zápory jednotlivých typů řešení ...
  • Uplatnění skladování elektrické energie v budovách 

   Autor: Kráčmar Jan; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V této bakalářské práci jsou popsány příznivé a nepříznivé vlivy aplikace obnovitelných zdrojů energie v budovách, zvláště fotovoltaických elektráren, na odběr elektrické energie. Cílem práce je nabídnout možnosti řešení ...
  • Vytápění a větrání sportovní haly 

   Autor: Juráň Matouš; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá řešením a návrhem větrání a vytápění sportovní haly. Textová část shrnuje možnosti provedení vzduchotechniky a vytápění nejprve obecnou formou a poté na vybraných příkladech sportovních hal. ...
  • Vytápění, větrání a chlazení administrativní budovy 

   Autor: Kříž Daniel; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce předkládá návrh řešení teplovodního vytápění pro administrativní budovy. Projektová dokumentace je zpracována pro vydání stavebního povolení. Varianta je vybrána z hlediska kvalitního vnitřního ...
  • Vytápění bytového domu 

   Autor: Týle Lukáš; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout formou studie dvě varianty konceptu zásobování teplem bytového domu. První varianta řeší centrální vytápění pomocí kondenzačního plynového kotle. V druhé variantě je navrhnuto etážové ...
  • Větrání škol 

   Autor: Švecová Helena; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářské práce se zabývá větráním ve školách. Je sledován vývoj energetické náročnosti budov a jeho dopad na vnitřní prostředí budov, zejména pak na větrání, respektive přísun čerstvého vzduchu do budov. Dále je v práci ...
  • Vytápění a větrání administrativní budovy 

   Autor: Dupal Štěpán; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá vytápěním a větráním administrativní budovy. Jedná se o dvou podlažní objekt o půdorysné ploše cca 660 m2. V objektu se nachází kanceláře, výstavní prostory, přednášková místnost a sociální zázemí ...
  • Vytápění a větrání nízkoenergetického domu 

   Autor: Hrůzová Noemi; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá snižováním potřeby tepla na vytápění a větrání. V teoretické části jsou uvedeny zásady výstavby nízkoenergetických domů, pomocí kterých se může dosáhnout úspor energií. Dále jsou srovnány základní ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Autor: Dvořák Jakub; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu vytápění rodinného domu. V úvodu se zabývá řešením vybraného objektu z hlediska dispozičního a konstrukčního. K tomu byly využity podklady, které byly k vybranému rodinnému domu k ...
  • Vytápění bytového domu 

   Autor: Čiháková Karolína; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění bytového domu. Jedná se o šestipodlažní bytový dům v Praze, který má 4 nadzemní a 2 podzemní podlaží. Bytový dům je orientován sever-západ a ve všech podlažích se nacházejí bytové ...
  • Projekt ZTI v bytovém domě se zaměřením na požární problematiku. 

   Autor: Macháček Roman; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem předkládané práce je vytvoření části dokumentace pro stavbu bytového domu za použití softwaru pro tvorbu inteligentních modelů staveb. Bakalářská práce sestává ze dvou částí. První část tvoří zpracování projektu ...
  • Projekt ZTI v bytovém domě se zaměřením na požární problematiku 

   Autor: Havrdová Tereza; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem této bakalářské práce jsou dvě základní části. V první části je na projektu bytového domu zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. Na této části bakalářské práce je provedena i revize stavebního objektu. ...