Now showing items 1-20 of 312

  • Vytápění historické vily 

   Author: Martin Najman; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné otopné soustavy a větrání historické vily, která má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, kde se nachází místnost s bazénem. Teoretická část je rozdělena na dva úseky. ...
  • Návrh větrání sportovní haly 

   Author: Tomáš Jucovič; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s řešením problematiky větrání sportovních hal, konkrétně prostor pro diváky. Práce je rozdělena do dvou částí. Náplní první textové části práce, je seznámení s obecnými principy ...
  • Návrh vytápění bytového domu 

   Author: Vojtěch Polan; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Obsahem této bakalářské práce je vypracovaný projekt návrhu vytápění bytového domu, který obsahuje tepelné bilance v jednotlivých místnostech, návrh otopných těles a výkresovou část. Výkresová část obsahuje půdorysy, ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Dominik Beneš; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění bytového domu. Práce je rozdělena na textovou, výpočtovou a projektovou část. V textové části jsou popsány jednotlivé druhy vytápění používané v dnešní době. Dále je provedeno ...
  • Zdravotní technika v bytovém domě se zaměřením na požární vodovod 

   Author: Ondřej Péč; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh technickými zdravotními instalacemi na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Při vypracování se vycházelo z architektonicko – stavebního řešení bytového domu v Hostivaři ...
  • Zdravotní technika a zpětné využití dešťových vod v bytověm domě Rohan 

   Author: Zdeněk Řanda; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací v bytovém domě Rohan na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Obsahem první části je teoretická rešerše, která se zabývá hospodařením a ...
  • Návrh elektrické požární signalizace v objektu územní správy Krkonošského národního parku 

   Author: Kristýna Malá; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce je tvořena třemi částmi. První část bakalářské práce je teoretická a obsahuje rešerši na téma elektrické požární signalizace. Obsahem druhé části bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení objektu ...
  • Systémy vytápění venkovského rodinného domu 

   Author: Václav Maleček; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem systému vytápění venkovského rodinného domu. Práce je rozdělena na rešerši a projekt. V rešerši jsou popsány možné koncepty variant vytápění objektu na základě místních možností. Jsou ...
  • Efektivita energetických systémů Bytového domu 

   Author: Lukáš Olmr; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá tématem vytápění bytového domu s pečovatelskou službou. Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a hlavně posouzení co nejefektivnějšího zdroje vytápění pro námi řešený Bytový dům. V prvotní ...
  • Návrh větrání bytového domu 

   Author: Tomáš Albrecht; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Téma této bakalářské práce je návrh větrání bytového domu. V teoretické části je popsáno proč je důležité větrat v bytových objektech, včetně legislativního požadavku pro návrh větrání bytových domů. Dále jsou popsány možné ...
  • Návrh větrání vily 

   Author: Jitka Donátová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tématem této bakalářské práce je návrh větrání vily. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části je zpracován projekt větrání zadaného objektu, který má dvě části, textovou a výkresovou. Textová část obsahuje ...
  • Větrání mateřské školy ve Stříbře 

   Author: Jakub Houlík; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato závěrečná práce je zaměřena na vzduchotechnické systémy ve školách. V textové části jsou rozebrány důvody větrání a také různé způsoby a systémy větrání současných budov. Druhá polovina textové části je o rozboru a ...
  • Nízkoenergetické osvětlení miltifunkčního domu 

   Author: Tomáš Lidmila; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nízkoenergetického osvětlení a silnoproudých rozvodů pro multifunkční dům. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá teoretickým řešením návrhu, popisuje různé typy ...
  • Vytápění bytového domu s využiztím energie z obnovitelných zdrojů 

   Author: Alina Markova; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Představená bakalářská práce se zabývá vytápěním bytového domu. Závěrečná práce se skládá ze dvou částí — projektové části a rozšiřující části. Cílem projektové části je návrh optimálního řešení vytápění zadaného bytového ...
  • Zdravotechnika polyfunkčního objektu 

   Author: Josef Kůna; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je rozšířená projektové dokumentace pro stavební povolení, která řeší zdravotechnické instalace polyfunkčního objektu. V první části práce se zabývám konceptem technických zařízení budovy. ...
  • Vytápění energeticky soběstačné budovy 

   Author: Anna Tomyshch; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce na téma „Vytápění energetický soběstačné budovy“, je rozdělena na dvě částí. První část popisuje základní koncept TZB pro danou budovu, řešící zásobování teplem, elektřinou, vodou, likvidaci odpadních ...
  • Projekt vzduchotechniky knihovny a knihkupectví 

   Author: Štefan Planeta; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   V tejto bakalárskej práci budem riešiť projekt vzduchotechniky knižnice a kníhkupectva na úrovni dokumentácie pre rozšírené stavebné konanie, a následne spracujem rešerš netradičných spôsobov chladenia. Táto práca sa bude ...
  • Projekt klimatizace administrativní budovy 

   Author: Denis Smižanský; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je návrh klimatizačného systému v administratívnej budove, ktorý zaistí dodávku požadovaného množstva čerstvého upraveného vzduchu, odvod škodlivín a odvod tepelnej záťaže v letnom ...
  • Vytápění rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů 

   Author: Adam Kozel; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se věnuje řešení konceptu technických zařízení budov v novostavbě rodinného domu v lokalitě obce Kralupy nad Vltavou. Jsou navrženy funkční systémy, které se snaží být co nejvíce ekologické a zároveň aby ...
  • Vetrání městské knihovny 

   Author: Tomáš Havelka; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá větráním městské knihovny v Turnově ve stupni rozšířené projektové dokumentace pro stavební povolení. Práce má dvě hlavní části. V první části, D.1, se práce zabývá celkovým konceptem technických ...