Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 154

  • Vytápění a PENB v objektu ČSPH 

   Autor: Zelinková Veronika; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění ve stávající budově, kde je obchod, restaurace a hygienická zázemí. Tato budova je součástí areálu čerpací stanice pohonných hmot. Pro výpočet tepelných ztrát byl použit program ...
  • Rekonstrukce systému vytápění v bytovém objektu 

   Autor: Mašek Jan; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tématem této bakalářské práce je rekonstrukce systému vytápění v bytovém objektu. Práce má dvě hlavní části - projekt a studii. Projekt se zabývá rekonstrukcí vytápění ve stávajícím bytovém objektu. Jeho cílem bylo provézt ...
  • Heating system with renewable energy sources 

   Autor: Burešová Aneta; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění pro vybranou administrativní budovu. Cílem této práce je návrh optimálního vytápěcího systému, který zajišťuje tepelnou pohodu uživatelům budovy a zároveň chrání životní ...
  • Požárně bezpečnostní řešení bytového domu v Českých Budějovicích s rozšiřující tématickou částí. 

   Autor: Kalhous Tomáš; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této závěrečné bakalářské práce jsou tři základní části. V první části je provedeno požárně bezpečnostní řešení k přidělenému stavebnímu projektu bytového domu v Českých Budějovicích. Druhá část se zabývá návrhem ...
  • Zdravotní technické instalace základní školy se zaměřením na minimalizaci odběru pitné vody. 

   Autor: Lácha Josef; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-15)
   Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi na Základní škole Náklo. Teoretická část je zaměřena na úsporu pitné vody, především na zpětné využití dešťové a šedé vody. Teoretická část se také zabývá úsporou ...
  • Projekt ZTI v bytovém domě se zaměřením na požární problematiku. 

   Autor: Křížová Michaela; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Hejtmánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce je členěna na dvě části. V první části je zpracováno požárně bezpečnostní řešení převážně bytového objektu (dřevostavby) s požární výškou větší než 12 metrů včetně hromadné garáže s automatickým ...
  • Projekt ZTI v polyfunkčním domě Na Kozině se zaměřením na požární problematiku. 

   Autor: Buchnarová Hana; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Hejtmánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem této bakalářské práce jsou tři základní části. První část se zabývá revizí projektové dokumentace z hlediska požární bezpečnosti a z hlediska zdravotně technických instalací. Druhá část se zabývá návrhem zdravotně ...
  • Návrh vytápění a vzduchotechniky v golfovém klubu. 

   Autor: Beneš Ondřej; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému vytápění a koncepcí systému větrání novostavby, ve které se nachází zázemí golfového klubu. V objektu se také nachází restaurace a prostory pro ubytování. K vlastnímu návrhu ...
  • Microkogenerace 

   Autor: Svobodová Jaroslava; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je jeden z obnovitelných zdrojů energie - kogenerace. Cílem práce je návrh kogenerační jednotky (KJ) pro rodinný dům a následné zhodnocení ekonomické návratnosti. Práce by se dala ...
  • Malé solární systémy pro přípravu teplé vody 

   Autor: Folwarczný Jiří; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-22)
   Každé investici by mělo předcházet vyhodnocení její ekonomické návratnosti. Nejinak je tomu i u investic do solárních technologií, kterými se zabývá tato práce. Z na trhu dostupných technologií byly sestaveny výpočtové ...
  • Vytápění bytového domu s pomocí tepelného čerpadla 

   Autor: Otradovská Simona; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce "Vytápění bytového domu s pomocí tepelného čerpadla" je rozdělena na studii a projekt. Cílem studie je popis tepelných čerpadel a možností jejich využití pro vytápění budov. Projekt se zabývá vytápěním ...
  • Rekonstrukce technických systémů rodinného domu 

   Autor: Franková Martina; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Práce se zabývá návrhem rekonstrukce technických systémů existujícího rodinného domu. Jejím cílem je dosáhnout snížení nákladů na energie pro uživatele domu s ohledem na ekonomickou návratnost rekonstrukce a využití ...
  • Vytápění a energetické zhodnocení bytového domu 

   Autor: Červinka Jakub; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem bakalářské práce je vypracování projektu vytápění bytového domu z poloviny 19. století, který je od roku 2002 v důsledku povodní neobydlený. Podkladem pro zpracování práce je projektová dokumentace na rekonstrukci ...
  • Vytápění, větrání a chlazení administrativní budovy 

   Autor: Hanzelka Ondřej; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této závěrečné práce je navržení koncepce vytápění,chlazení a větrání administrativní budovy. Návrh byl aplikován na mnou navržený školní projekt administrativní budovy s uvažovanou lokalitou Praha 6 - Dejvice. Objekt ...
  • Vzduchotechnika v restauraci jízdárny 

   Autor: Brouk Tomáš; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systému v hotelovém objektu jízdárny v Pardubicích. Cílem výpočtové části bylo navrhnout koncept větrání budovy s detailním zaměřením na dosažení optimálních ...
  • Optimalizace řěšení pro rekonstrukci rodinné vily 

   Autor: Tallová Michaela; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Bakalárska práca obsahuje návrh energeticko-ekonomickej optimalizácie pre rodinný dom, ktorý splňuje požiadavky dané legislatívou a rešpektuje zadanie investora. Prvá časť práce sa zameriava na súčasný stav rodinného domu ...
  • Vzduchotechnika v kulturním domě 

   Autor: Fiedler Lukáš; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce je zaměřena na návrh vzduchotechniky v kulturním domě v Úsobí. Cílem této práce je porovnání dvou druhů distribuce vzduchu do místnosti - směšování a zaplavování. Dle požadavků vnějšího prostředí bylo navrženo ...
  • Rekonstrukce větracího systému bytového domu 

   Autor: Dolejš Jan; Vedoucí práce: Papež Karel; Oponent práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rekonstrukcí stávajících systémů větrání v bytových domech s důrazem na panelové objekty. Práce shrnuje a hodnotí standartní koncepce řešení a poukazuje na současné legislativní a ...
  • Vytápění venkovského rodinného domu tepelným čerpadlem 

   Autor: Vochozková Veronika; Vedoucí práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění a větrání bytového domu 

   Autor: Kůželová Michaela; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)