Now showing items 1-20 of 369

  • Využití odpadních vod v objektu pro komunitní bydlení 

   Author: Tomáš Lucký; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá využitím odpadních vod v objektu pro komunitní bydlení. V první části je teoreticky shrnuta problematika s hospodařením a možnostmi využití odpadních vod v bytových domech. Druhá část se zabývá ...
  • Návrh systému vytápění v budově hotelu 

   Author: Lucie Janoušková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá výběrem nejvhodnějšího řešení a návrhem vytápění budovy hotelu a studií, která pojednává o druzích vytápění, jeho dělení a různých způsobech vytápění rekreačních objektů. Práce je rozdělena do ...
  • Větrání bytového domu 

   Author: Jan Trafina; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Náplní této bakalářská práce je studie možných variant řešení větrání bytového domu. Jednotlivé varianty jsou zde popsány a na základě okolních podmínek vyhodnoceny. Vybraná varianta je dále podrobně zpracována. Součástí ...
  • Větrání školní budovy 

   Author: Jakub Rezek; Supervisor: Mazanec Vojtěch; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato práce se věnuje problematice větrání v budově základní školy. Jsou zde popsány požadavky na vnitřní prostředí v základních školách a jakými způsoby větrání je možné tyto požadavky splnit. V rámci bakalářské práce je ...
  • Větrání hotelu s restaurací 

   Author: Daniel Horyna; Supervisor: Mazanec Vojtěch; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému větrání pro hotel s restaurací. V první části jsou sepsány požadavky na větrání a rešerše současně využívaných systémů, která slouží jako podklad pro návrh větrání. V druhé ...
  • Využití odpadních vod v bytovém domě 

   Author: Adam Palkovič; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá možnosti využití odpadních vod, převážně šedé a dešťové, u bytového domu, definuje druhy odpadních vod, popisuje různé druhy čištění a ukazuje realizace jak v Česku, tak v zahraničí. Praktická ...
  • Hospodaření s vodou v administrativní budově 

   Author: Šárka Žďánská; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout zdravotně technické instalace v nové budově obecního úřadu v Hovorčovicích, zvolit vhodné řešení, které bude šetřit pitnou vodou a aplikovat zpětné využití odpadních vod vznikajících v ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Natálie Sováková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Mazanec Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá vytápěním bytového domu a studií na téma Využití geotermální energie v systémech budov. Textová část práce obsahuje technickou zprávu, výpočet tepelných ztrát, návrh trasy soustavy vytápění, návrh ...
  • Elektrická požiarna signalizácia v športovom zariadení Kotlářka 

   Author: Peter Tarr; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalárska práce je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť je obecný súhrn a popis systému elektrickej požiarnej signalizácie a jej komponentov. Druhá časť sú stavebné revízie, ktoré boli prevedené, aby objekt splňoval ...
  • Návrh solárního systému pro bytový dům 

   Author: Ekaterina Bolotova; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Cílem této práce je návrh fotovoltaické elektrárny na střeše bytového domu. V teoretické části je rozebrán princip fungování a typy fotovoltaických systémů, základní komponenty a jejich typy, technické požadavky na instalaci ...
  • Návrh vzduchotechniky apartmánového domu 

   Author: Jan Malý; Supervisor: Kabrhelová Hana; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je návrh vzduchotechnického systému pro apartmánový dům, kdy pro tvorbu byl zvolen program Revit 2022. Cílem je nejdříve analyzovat objekt a posoudit která metoda návrhu větrání je nejvhodnější, ...
  • Návrh zdravotní techniky v mateřské školce 

   Author: Jan Nguyen; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Cílem bakalářské práce je návrh zdravotní techniky v objektu mateřské školky. Práce se skládá z teoretické části a praktické části. První polovina teoretické části se zabývá možnostmi a způsoby využití dešťové vody. V druhé ...
  • Hospodaření s vodou v provozu Kasina 

   Author: Richard Pásler; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Cíle této bakalářské práce jsou analýza a rešerše hospodaření s vodou v provozu Kasina s využitím více zdrojů vody. Návrh vnitřního vodovodu pro zvolené varianty řešení a následné ekonomické a ekologické vyhodnocení ...
  • Vytápění a větrání řadového bytového domu 

   Author: Šimon Farkač; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce se věnuje návrhům konceptů zdrojů tepla, vytápění a větrání bytového domu v České republice. V první části rešerše jsou navrhnuty koncepty, který by byly vhodné pro daný objekt. Jednotlivé návrhy jsou ...
  • Větrání mateřské školy v Mnichově Hradišti 

   Author: Lucie Veselá; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce se věnuje tématu vnitřního prostředí škol. Práce je složena ze tří částí. První část je zaměřena na obecnou problematiku vnitřního prostředí a na legislativní požadavky. Druhou částí je vyhodnocení měření ...
  • Návrh vytápění bytového domu a optimalizace zdroje tepla 

   Author: Štěpán Müller; Supervisor: Kabrhelová Hana; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění bytového domu a optimalizací zdroje tepla. Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci s technickou zprávou, výpočet tepelných ztrát, návrh vytápění otopných ploch s dimenzemi ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Jan Říha; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu systému vytápění bytového domu. Projektová část obsahuje technickou zprávu, výpočet tepelných ztrát, návrh trasy potrubí, návrh dimenzí rozvodů, výkresy bytového domu se zadanou ...
  • Systém větrání bytového domu 

   Author: Martin Svátek; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním možných variant větrání bytového domu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části jsou popsány a zhodnoceny jednotlivé možnosti větrání bytového domu. Ve ...
  • Větrání škol 

   Author: Barbora Příhodová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá větráním škol. V první části je popsána problematika vnitřního prostředí, důraz je kladen zejména na kvalitu ovzduší. Poté je popsán průběh a výsledky měření koncentrace CO2. Měření bylo po ...
  • Systémy vytápění, větrání a chlazení rodinnného domu v Černošicích 

   Author: Dalibor Matoušek; Supervisor: Mazanec Vojtěch; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním, chlazením a větráním rodinného domu v Černošicích. Práce se skládá ze dvou částí: textové a projektové. Textová část popisuje možnosti vytápění, chlazení a větrání rodinných domů. ...