• Analýza kuchyňských odsávacích zařízení 

   Autor: Kettner Josef; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Práce řeší analýzu současně dostupných odsávacích zařízení pro kuchyňské prostory bytových domů z hlediska odvodu škodlivin a požadavku na větrání obytných staveb. Jsou identifikovány klady a zápory jednotlivých typů řešení ...
  • Aplikace automatizovaných systémů řízení - rodinný dům 

   Autor: Antošová Alžběta; Vedoucí práce: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace inteligentního osvětlení v budovách 

   Autor: Vydrová Michaela; Vedoucí práce: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bytový dům Velké Popovice - návrh vodovodu a kanalizace 

   Autor: Pekárek Jakub; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Nigoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Bakalářská práce se zabývá stavebním objektem nacházejícím se ve Velkých Popovicích. Hlavní činností je řešení návrhu vnitřního vodovodu a kanalizace daného objektu.
  • Chlazení administrativní budovy 

   Autor: Adamec Tomáš; Vedoucí práce: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Design of a heating system in a building with low energy consumption. 

   Autor: Silovská Anna; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem mé bakalářské práce je návrh systému vytápění pro nízkoenergetickou bytovou stavbu. Práce obsahuje analýzu budovy z pohledu spotřeby energie na vytápění, návrh primárního a sekundárního okruhu systému vytápění a ...
  • Design of intelligent heating system of a family house 

   Autor: Tvrdek Vladimír; Vedoucí práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Elektrická požární signalizace a prevence kriminality 

   Autor: Švepešová Karolína; Vedoucí práce: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektromagnetické záření v bytech 

   Autor: Pexová Hana; Vedoucí práce: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Energetické systémy bytového domu 

   Autor: Veselý Aleš; Vedoucí práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energetický systém pasivního domu správy KRNAP 

   Autor: Andresová Eliška; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Fotovoltaika jako lokální zdroj energie 

   Autor: Kaiser David; Vedoucí práce: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Heating system of a residential building in Libus 

   Autor: Pospíchal Petr; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Heating system with renewable energy sources 

   Autor: Burešová Aneta; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění pro vybranou administrativní budovu. Cílem této práce je návrh optimálního vytápěcího systému, který zajišťuje tepelnou pohodu uživatelům budovy a zároveň chrání životní ...
  • Historický vývoj vytápění a zdravotně-technických instalací v budovách 

   Autor: Vacková Lýdie; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vývojem vytápění a zdravotně-technických instalací od nejstarších dob do poloviny 20. století. Část "Vytápění" začíná u ohně, dále popisuje starořímské Hypokaustum, krby, kamna. Následuje vytápění teplým ...
  • Hospodaření s dešťovou vodou v bytovém domě 

   Autor: Vohradníková Kristýna; Vedoucí práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Hospodaření s vodou v bazénu s koupališťem v Písku 

   Autor: Dolejšová Dominika; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce má dvě části, praktickou a projektovou. Obsahem praktické části je analýza alternativ zásobování vodou pro objekt bazénu a koupaliště v Písku. Pro každou variantu je vypracované koncepční schéma zásobování vodou a ...
  • Inteligentní elektroinstalace bytu v systému EGO-N 

   Autor: Žánová Zuzana; Vedoucí práce: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inteligentní elektroinstalace rodinného domu 

   Autor: Hloucal Martin; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce řeší návrh inteligentní elektroinstalace z pohledu projektanta. A to od prvního kontaktu s potenciálním zákazníkem až po realizaci celého systému. V úvodu jsou formulovány základní principy, možnosti a ...
  • Likvidace a využití dešťové vody v halovém objektu 

   Autor: Ježek Petr; Vedoucí práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)