Show simple item record

Economic Analysis of the Company- Otavské strojírny,a.s.

dc.contributor.advisorBeran Theodor
dc.contributor.authorJáchym Jarník
dc.date.accessioned2019-06-21T22:53:11Z
dc.date.available2019-06-21T22:53:11Z
dc.date.issued2019-06-21
dc.identifierKOS-884678921205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83686
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce "ekonomická analýza podniku Otavské strojírny a.s." je vytvořit analýzu ekonomické situace tohoto podniku. Na začátku práce se zaměřím na teoretickou část, především analýzu rozdílových a poměrových ukazatelů a také na horizontální a vertikální analýzu. V další části se pokusím tuto část aplikovat na výše uvedený podnik. V závěru práce dojde k analýze konkrétního podniku, jeho situaci na trhu a hlavní problémy, které podnik zužují. Pokusím se také nalézt řešení, které by mohly vést k omezení těchto problémů.cze
dc.description.abstractThe main aim of this bachelor thesis "economic analysis of Otavské strojírny a.s." is to analyze the economic situation of the selected company. At the beginning of my work I will focus on the theoretical part, especially the analysis of differential and ratio indicators and also on horizontal and vertical analysis. In the next section I will try to apply this part to the above-mentioned company. At the end of the thesis there will be an analysis of a particular company, its market situation and the main problems that the company narrows down. I will also try to find a solution that could lead to a reduction of these problems.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectEkonomická analýzacze
dc.subjectanalýza rozdílových a poměrových ukazatelůcze
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectEconomic analysiseng
dc.subjectanalysis of differential and ratio indicatorseng
dc.subjecthorizontal and vertical analysiseng
dc.subjectSWOT analysiseng
dc.titleEkonomická analýza podniku Otavské strojírny,a.s.cze
dc.titleEconomic Analysis of the Company- Otavské strojírny,a.s.eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeMacík Jan
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record