Show simple item record

Financial analysis of the enterprise VRBKA střechy s.r.o.dc.contributor.advisorFreiberg František
dc.contributor.authorTereza Glazerová
dc.date.accessioned2019-06-21T22:52:17Z
dc.date.available2019-06-21T22:52:17Z
dc.date.issued2019-06-21
dc.identifierKOS-780683528105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83644
dc.description.abstractZaměřením této bakalářské práce je finanční analýza a její praktická aplikace na konkrétní podnik. Obsahem je charakteristika a popis metod finanční analýzy, dále zahrnuje popis jednotlivých elementárních ukazatelů, které jsou nástroji pro finanční řízení podniku. Pro aplikaci těchto ukazatelů a metod byl vybrán podnik VRBKA střechy s.r.o., který sídlí v Písku v Jižních Čechách. Na závěr je popsána a zhodnocena finanční situace společnosti a navrhnuty příležitosti pro rozvoj společnosti.cze
dc.description.abstractThe focus of this bachelor's thesis is a financial analysis and it's practical application on a specific enterprise. This thesis contains characteristics and description of methods of financial analysis, further it includes description of individual elementary indicators, which are instruments of a company's financial management. The selected enterprise for application of these indicators and methods is VRBKA střechy s.r.o., based in Písek, South Bohemia. Conclusion of this thesis is the description and evaluation of the financial situation and suggestion of opportunities for development of the enterprise.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční analýzacze
dc.subjectrozvahacze
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátcze
dc.subjectelementární ukazatelecze
dc.subjectabsolutní ukazatelecze
dc.subjectvertikální analýzacze
dc.subjecthorizontální analýzacze
dc.subjectpoměrové ukazatelecze
dc.subjectukazatele rentabilitycze
dc.subjectaktivitacze
dc.subjectzadluženostcze
dc.subjectlikviditacze
dc.subjectTafflerův modelcze
dc.subjectKralickův quicktestcze
dc.subjectFinancial analysiseng
dc.subjectbalance sheeteng
dc.subjectprofit and loss statementeng
dc.subjectelementary indicatorseng
dc.subjectabsolute indicatorseng
dc.subjectvertical analysiseng
dc.subjecthorizontal analysiseng
dc.subjectratio indicatorseng
dc.subjectprofitabilityeng
dc.subjectactivityeng
dc.subjectindebtednesseng
dc.subjectliquidityeng
dc.subjectTaffler modeleng
dc.subjectKralicek’s Quicktesteng
dc.titleFinanční analýza podniku VRBKA střechy s.r.ocze
dc.titleFinancial analysis of the enterprise VRBKA střechy s.r.o.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKrálová Jana
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record