Show simple item record

Reliability Analysis of Mechanical and Lubrication System of Aircraft Enginedc.contributor.advisorLališ Andrej
dc.contributor.authorSimona Bolčeková
dc.date.accessioned2019-06-19T22:53:17Z
dc.date.available2019-06-19T22:53:17Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.identifierKOS-877152062205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83427
dc.description.abstractCieľom diplomovej práce je analyzovať a popísať súčasnú situáciu spoľahlivostných metód využívaných v leteckom priemysle, identifikovať ich limitácie a nedostatky a navrhnúť spôsoby na ich zlepšenie. Prvé kapitoly obsahujú popis spoľahlivostných analýz, olejového systému leteckého motora a vyhodnotenie FMEA analýzy olejového systému leteckého motora vykonanej tradičnou metódou. Na základe identifikovaných nedostatkov tohto tradičného prístupu je v diplomovej práci navrhnutý ontologický model pre FMEA analýzu, pomocou ktorého je možné vykonať analýzu FMEA novým spôsobom. Navrhnutý ontologický model je expertne validovaný a môže slúžiť ako základ pre vykonávanie FMEA analýzy v spoločnosti GE Aviation Czech pomocou ontologického prístupu.cze
dc.description.abstractThe objective of the diploma thesis is to analyze and describe current situation of reliability methodologies in the aviation industry, identify limitations and deficiencies of the reliability analysis in use and improve ways the analysis is performed. The first chapters contain description of reliability methodologies, lubrication system of turboprop engine and evaluation of traditional FMEA analysis of the lubrication system. Based on the identified deficiencies of the traditional approach of performing FMEA analysis, an FMEA ontology model for a new approach of performing FMEA is proposed in the thesis. The proposed ontology is validated by subject matter experts and provides a basis for better failure-related information management in GE Aviation Czech company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectanalýza spôsobov zlyhania a ich následkovcze
dc.subjectletecký motorcze
dc.subjectmotor Walter M601cze
dc.subjectontológiacze
dc.subjectontologický modelcze
dc.subjectspoľahlivosťcze
dc.subjectspoľahlivostná analýzacze
dc.subjectFailure Mode and Effects Analysiseng
dc.subjectaircraft engineeng
dc.subjectWalter M601 engineeng
dc.subjectontologyeng
dc.subjectontology modeleng
dc.subjectreliabilityeng
dc.subjectreliability analysiseng
dc.titleVyhodnocení spolehlivosti mechanického a olejového systému leteckého motorucze
dc.titleReliability Analysis of Mechanical and Lubrication System of Aircraft Engineeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKostov Bogdan
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record