Show simple item record

Deep Neural Networks in Embedded Systemsdc.contributor.advisorHrubý Lukáš
dc.contributor.authorMykhaylo Zelenskyy
dc.date.accessioned2019-06-18T22:51:52Z
dc.date.available2019-06-18T22:51:52Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.identifierKOS-860412644405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83341
dc.description.abstractTato práce prozkoumává možnosti využití hlubokých neuronových sití ve vestavěných systémech pro účely monitorování dopravy. Hlavním cílem je navrhnout, implementovat a otestovat prototyp systému využivajícího neuronové sítě pro detekci dopravních prostředků a lidí z kamerových záznamů a streamů. V práci jsou porovnány tři architektury neuronových sití: RetinaNet, YOLO a SqueezeDet. Prototyp software je navržen tak, aby mohl být nasazen na komerčně dostupná zařízení, např. Jetson Xavier od NVIDIA.cze
dc.description.abstractThis thesis explores possibilities of~running deep neural networks on~embedded systems for~traffic monitoring. The~main goal is to~design, implement and test a prototype of~the~system for~vehicle and people detection from~video records and camera streams using neural networks. In this work, three different CNN architectures are compared, namely RetinaNet, YOLO and SqueezeDet. Software prototype is designed so that it can be deployed on commercial off-the-shelf devices, e.g. Jetson Xavier module from NVIDIA.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectneuronové sítěcze
dc.subjectvestavěné systémycze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjectedge computingcze
dc.subjectjetsoncze
dc.subjectretinanetcze
dc.subjectyolocze
dc.subjectsqueezedetcze
dc.subjectneural networkseng
dc.subjectembedded systemseng
dc.subjectmachine learningeng
dc.subjectedge computingeng
dc.subjectjetsoneng
dc.subjectretinaneteng
dc.subjectyoloeng
dc.subjectsqueezedeteng
dc.titleHluboké neuronové sítě ve vestavěných systémechcze
dc.titleDeep Neural Networks in Embedded Systemseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZimmermann Karel
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record