Show simple item record

BLDC HIL Simulatordc.contributor.advisorBauer Jan
dc.contributor.authorJan Charvát
dc.date.accessioned2019-06-17T22:51:37Z
dc.date.available2019-06-17T22:51:37Z
dc.date.issued2019-06-17
dc.identifierKOS-860412628105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83304
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem simulátoru HIL BLDC motoru pro účely vývoje a testování. Je zde popsán princip fungování BLDC motoru a senzorů, které lze použít k jeho řízení. Důraz je kladen zejména na motory řízené Hallovými sondami. Dále je popsán jednoduchý model samotného motoru a jeho řízení. Součástí práce je i analýza možných poruch těchto motorů a následné řešení, jak tyto chyby realizovat pomocí elektrického zapojení. Výsledkem je elektrické schéma simulátoru, který nahrazuje HIL BLDC motor se všemi senzory. Simulátor imituje třífázový motor zapojený do hvězdy. Simulátor vytváří signály senzorů odpovídající otáčejícímu se motoru. Lze na něm nastavit simulovaný příkon až 200~W. Celý obvod je řízen pomocí mikrokontroléru, se kterým lze komunikovat pomocí rozhraní UART. Simulátorem je možné vyvolávat různé poruchy, které mohou vzniknout na samotném motoru i na použitých senzorech. Příkladem poruch motoru je zkrat části vinutí.cze
dc.description.abstractMaster thesis is about design of a HIL BLDC motor for development and testing purposes. The principle of BLDC motor and sensors which are used for to control is described. Emphasis is placed especially on motors controlled by Hall sensors. There is described a simple model of the motor itself and its control. Part of this work is also analysis of possible failures of these motors and subsequent solution how to realize electrical scheme that replaces the HIL BLDC motor. Simulator imitates a three-phase wey-powered motor. The simulator generates sensor signals corresponding to the rotating motor. A simulated power output of up to 200~W can be set. Whole simulator is controlled by a microcontroller. Communication with the microcontroller is possible by UART interface. The simulator can create various failures of the motor itself and also failures of the used sensors. Example of the motor failure is a short circuit inside a part of a winding.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttřífázový BLDC motorcze
dc.subjectHILcze
dc.subjectsimulátor motorucze
dc.subjectporuchy motorucze
dc.subjectthree-phase BLDC motor HILeng
dc.subjectmotor simulatoreng
dc.subjectmotor failureseng
dc.titleHardwareová simulace BLDC motorucze
dc.titleBLDC HIL Simulatoreng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHoryna Vladimír
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record