Show simple item record

New Built of Třebíč - Moravské Budějovice Railway Linedc.contributor.advisorMichl Zdeněk
dc.contributor.authorJan Vacek
dc.date.accessioned2019-06-16T22:52:12Z
dc.date.available2019-06-16T22:52:12Z
dc.date.issued2019-06-16
dc.identifierKOS-782343174805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83277
dc.description.abstractPráce nejprve hodnotí přepravní vztahy v okrese Třebíč, s přesahem do okolních okresů. Hodnocení se opírá o dostupné zdroje dat. Dále práce popisuje studie navrhované železniční trati pocházející z rozličných historických období. Se zapojením různých vstupních předpokladů konstruuje na vybraných variantách jízdní řád za účelem nalezení co nejlepšího provozního konceptu a formuluje podmínky pro jeho realizaci.cze
dc.description.abstractFirst, the thesis evaluates the transport relations in the region of Trebic, with extension to the neighbouring regions. The evaluation relies on various data sources. Then, the thesis presents a set of studies of the designed railway line originated in different historical ages. Assuming various input preconditions, the thesis constructs the timetable with the goal of finding the best operating concept for the selected variants and defines conditions of their realisation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpřepravní vztahycze
dc.subjectpřepravní proudycze
dc.subjectveřejná dopravacze
dc.subjectatraktivita zastávekcze
dc.subjectželezniční traťcze
dc.subjectFBScze
dc.subjectkonstrukce jízdního řáducze
dc.subjectintegrální taktový grafikoncze
dc.subjecttransport relationseng
dc.subjecttransport flowseng
dc.subjectpublic transporteng
dc.subjectattractiveness of stopseng
dc.subjectrailway lineeng
dc.subjectFBSeng
dc.subjecttimetable constructioneng
dc.subjectintegrated periodic timetableeng
dc.titleNovostavba železniční trati Třebíč - Moravské Budějovicecze
dc.titleNew Built of Třebíč - Moravské Budějovice Railway Lineeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZikán Václav
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record