Show simple item record

Comparative pedagogy - comparison of educational systém between Czech Republic and Himalayadc.contributor.advisorMrázková Kateřina
dc.contributor.authorVojtěch Kořalka
dc.date.accessioned2019-06-16T22:51:48Z
dc.date.available2019-06-16T22:51:48Z
dc.date.issued2019-06-16
dc.identifierKOS-780961588505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83268
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá srovnáním školských systémů v Indii a České republice na příkladu dvou konkrétních škol – Spring Dales Public School, Mulbekh (Himaláje) a SPŠ stavební J. Gočára, Praha. V první části této práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k tématu srovnávací pedagogiky. Dále jsou rozebrány vzdělávací sys-témy a kutikulární dokumenty platné v obou zemích. V další části jsou popsány konkrétní školy, a to jak obecně, tak na základě osobní zkušenosti autora práce. Závěrem práce je shrnutí poznatků získaných v předchozích kapitolách a soubor doporučení pro zlepšení výuky na obou školách/v obou zemích.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the comparsion of educational system between Czech Republic and Himalaya on the example of two school - Spring Dales Public School, Mulbekh (Himalaya) and Secondrary School of Civil Engineering J. Gocar, Prague. First part of this thesis explains the theoretical basis that relate to the comparative pedagogy. Further are analysed educational systems and curricula of India and Czech Republic. Another part describes both schools in theoretical and practical (personal experience) per-spectives. At the end brings summary from previous chapters and recommendations for developing education of above-menitoned schools/states.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDobrovolnictvícze
dc.subjectBrontosauři v Himalájíchcze
dc.subjectIndický školní systémcze
dc.subjectSpring Dales Public School Mulbekhcze
dc.subjectSPŠ stavební J. Gočáracze
dc.subjectVolunteeringeng
dc.subjectBrontosauri v Himalajicheng
dc.subjectindian Education Systemeng
dc.subjectSpring Dales Public School Mulbekheng
dc.subjectSecondrary School of Civil Engineering J. Gocareng
dc.titleKomparativní pedagogika - porovnání systémů vzdělávání v České republice a Himalajíchcze
dc.titleComparative pedagogy - comparison of educational systém between Czech Republic and Himalayaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLorenzová Jitka
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record