Show simple item record

Increasing safety by using cooperative systems for motorcyclesdc.contributor.advisorMík Josef
dc.contributor.authorMichal Růžička
dc.date.accessioned2019-06-14T22:52:40Z
dc.date.available2019-06-14T22:52:40Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.identifierKOS-785101591305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83164
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je využít kooperativní systémy, které jsou primárně uvažované a dostupné hlavně pro automobily v silniční dopravě, u motocyklů a zvýšit tak bezpečnost ne jenom jezdce motocyklu, ale aby i motocykl byl více předvídatelný a méně nebezpečný pro další účastníky silničního provozu. Práce pojednává o kooperativních systémem, jejich prvcích a přenosových technologiích. Obsahem je přehled aplikací kooperativních systémů a jejich zhodnocení pro použití na motocyklu. Dále popis možných uživatelských rozhraní pro motocykly a jejich specifičnost z pohledu kooperativních systémů. Návrh systému pro varování jezdce motocyklu před potenciálně nebezpečnými situacemi pak zakončuje práci.cze
dc.description.abstractThe subject of this dissertation is the use of cooperative systems, which are primarily considered and available mainly for cars in road transport, on motorcycles and thus increasing he safety not only of motorcycle rider, but also that the motorcycle be more predictable and less dangerous for other road users. This thesis explains the meaning and benefit of cooperative systems, its elements and usable technologies. Contain is an applications overview of cooperative systems and their evaluation for use on a motorcycle. Next is a description of possible user interfaces for motorcycles and their specificity from the perspective of cooperative systems. By proposal of system for motorcycle rider warning on potentially dangerous situations is the thesis ends.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMotocyklcze
dc.subjectkooperativní systémycze
dc.subjectmotocyklové nehodycze
dc.subjectV2Vcze
dc.subjectV2Icze
dc.subjectV2Xcze
dc.subjectDSRCcze
dc.subjectLTEcze
dc.subjecteCallcze
dc.subjectHMI na motocyklucze
dc.subjectzkvalitnění dopravycze
dc.subjectMotorcycleeng
dc.subjectcooperative systemseng
dc.subjectmotorcycle accidentseng
dc.subjectV2Veng
dc.subjectV2Ieng
dc.subjectV2Xeng
dc.subjectDSRCeng
dc.subjectLTEeng
dc.subjecteCalleng
dc.subjectmotorcycle HMIeng
dc.subjectimprovement of trafficeng
dc.titleZvýšení bezpečnosti využitím kooperativních systémů u motocyklůcze
dc.titleIncreasing safety by using cooperative systems for motorcycleseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeLokaj Zdeněk
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravních prostředkůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record