Show simple item record

Determination of the Traffic Performance Standard Pricedc.contributor.advisorTichý Jan
dc.contributor.authorVojtěch Kašpar
dc.date.accessioned2019-06-13T22:53:27Z
dc.date.available2019-06-13T22:53:27Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.identifierKOS-884383938905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83091
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů osobní železniční dopravy. V teoretické části jsou popsána veškerá východiska praktické části, tedy aktuální situace ve veřejné dopravě v ČR, princip podnikání ve veřejné dopravě a také liberalizace železniční dopravy. V praktické části je navržena metodika, která na základě vstupních parametrů a objektivních nákladů (náklady na vozidla, personální náklady, poplatek za dopravní cestu a trakční náklady) indikativně stanovuje celkovou výši nákladů, které může objednatel dopravy očekávat ve výběrovém řízení.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the cost calculation of passenger rail transport. The theoretical part describes all the basics of the practical part, i.e. the current situation of public transport in the Czech Republic, the principle of business in public transport and the liberalization of rail transport. The aim of the practical part is to propose a methodology, which determines the total amount of costs that the customer can expect in the tender based on the input parameters and objective costs (vehicle costs, personnel costs, transport route fee and traction costs).eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectveřejná dopravacze
dc.subjectželezniční dopravacze
dc.subjectkalkulace nákladůcze
dc.subjectliberalizace železniční dopravycze
dc.subjectpublic transporteng
dc.subjectrail transporteng
dc.subjectcostingeng
dc.subjectliberalization of rail transporteng
dc.titleStanovení ceny obvyklé za dopravní výkoncze
dc.titleDetermination of the Traffic Performance Standard Priceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBaná Natália
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record