Show simple item record

Strategic Plan of Municipality Distric Prague-Dolní Měcholupydc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorMartina Lejčková
dc.date.accessioned2019-06-11T14:51:03Z
dc.date.available2019-06-11T14:51:03Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-884679174005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82683
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce je sestavení strategického rozvojového plánu městské části Praha-Dolní Měcholupy. Teoretická část představuje principy a metody strategického plánování, význam udržitelného rozvoje a další návazné dokumenty pro účely zpracování praktické části. Kapitola metodiky shrnuje hlavní postupy této práce. Praktická část je věnována socioekonomické analýze a analýze obyvatelstva, na které navazuje SWOT analýza shrnující zjištěné poznatky. Stanovení vize obce a strategických směrů rozvoje vede k sestavení jednotlivých opatření vedoucích k rozvoji městské části.cze
dc.description.abstractThe main aim of the thesis is to create a strategic development plan for the Prague- district-Dolní Měcholupy. The theoretical part presents the principles and methods of strategic planning, the importance of sustainable development and other related documents for processing the practical part. The methodology chapter summarizes the main approaches for creating this work. The first part of the practical part is devoted to the socio-economic analysis and analysis of the population, which is followed by a SWOT analysis summarizing the findings. Establishing the vision of the municipality and strategic directions of development leads to the compilation of individual projects leading to the development of the city district.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStrategické plánovánícze
dc.subjectstrategický pláncze
dc.subjectrozvoj obcecze
dc.subjectudržitelný rozvojcze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectStrategic planningeng
dc.subjectstrategic planeng
dc.subjectmunicipality developmenteng
dc.subjectsustainable developmenteng
dc.subjectanalysiseng
dc.titleStrategický plán městské části Praha-Dolní Měcholupycze
dc.titleStrategic Plan of Municipality Distric Prague-Dolní Měcholupyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVacek Lukáš
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record