Show simple item record

Business valuation of the companydc.contributor.advisorStrouhal Jiří
dc.contributor.authorMartin Lojda
dc.date.accessioned2019-06-11T14:47:22Z
dc.date.available2019-06-11T14:47:22Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-786211104105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82521
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je ocenění společnosti FANY Gastroservis s.r.o. ke dni 1. 12. 2018, jejímž předmětem podnikání je především velkoobchod s potravinami. V teoretické části práce se uvádějí základy oceňování podniku a je-ho postup až k oceňovacím metodám. V praktické části pak tato firma projde stra-tegickou i finanční analýzou, díky kterým bude možné sestavit finanční plán. Ten se pak využívá při finálním ocenění výnosovými metodami. Jako hlavní metoda ocenění je zvolena metoda DCF entity.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is the valuation of FANY Gastroservis s.r.o. as of 1 December 2018, whose main business is food wholesaler. In the theoretical part there are the fundamentals of the company's valuation and its progress to the valuation methods. In the practical part company will undergo a strategic and financial analysis, which will make it possible to compile a financial plan. It's then used in the final part of the valuation by using income approaches. As the main method was se-lected the DCF entity.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOceněnícze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectstrategická analýzacze
dc.subjectdiskontované cash-flowcze
dc.subjectfinanční pláncze
dc.subjectúčetní výkazycze
dc.subjectValuationeng
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.subjectstrategic analysiseng
dc.subjectdiscounted cash-floweng
dc.subjectfinancial planeng
dc.subjectaccounting reportseng
dc.titleStanovení hodnoty firmycze
dc.titleBusiness valuation of the companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJindřichovská Irena
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record