Show simple item record

Marketing Communication of Selected Educational Institution

dc.contributor.advisorKrálová Petra
dc.contributor.authorBarbora Vokrouhlíková
dc.date.accessioned2019-06-11T14:45:19Z
dc.date.available2019-06-11T14:45:19Z
dc.date.issued2019-06-08
dc.identifierKOS-780130987205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82424
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje marketingové komunikaci vzdělávacích institucí. První část práce je věnována teoretickým východiskům marketingu, marketingové komunikaci a jejích specifik na poli vzdělávacích institucí. Následuje praktická část práce, ve které je představena vybraná vzdělávací instituce a na základě poziční mapy vybrán její konkurent. Dále je provedena analýza vnitřního a vnějšího pro-středí a analýza samotné marketingové komunikace obou institucí. Následně je proveden výzkum mínění studentů o současném stavu komunikace. Na základě porovnání, vymezení slabých stránek marketingové komunikace a výsledků výzkumu jsou poté navrženy konkrétní změny v komunikaci vybrané vzdělávací instituce.cze
dc.description.abstractThe main subject of this bachelor thesis is marketing communication of educational institution. First part of this thesis is focused on theoretical background of marketing, marketing communication and specific approach for educational institution. The following part is about practical background, where is described selected educational institution and its competitor. Next part attends to execution of an analysis of internal and external environment and an analysis of marketing communication. Next part is focused on research of perceiving of communication by students. Then is described suggestion for changes in communication of selected educational institution based on comparison and results of research.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMarketingcze
dc.subjectmarketing služebcze
dc.subjectkomunikační mixcze
dc.subjectkomunikační strategiecze
dc.subjectmarketingová komunikace vzdělávací institucecze
dc.subjectsituační analýza vzdělávací institucecze
dc.subjectMarketingeng
dc.subjectmarketing of serviceseng
dc.subjectcommunication mixeng
dc.subjectcommunication strategyeng
dc.subjectmarketing communication of educational institutioneng
dc.subjectanalysis of educational institutioneng
dc.titleMarketingová komunikace ve vybrané vzdělávací institucicze
dc.titleMarketing Communication of Selected Educational Institutioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeJílková Petra
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record