Show simple item record

Employee Benefits and Their Usagedc.contributor.advisorJirkovská Blanka
dc.contributor.authorKarolína Uzdařová
dc.date.accessioned2019-06-11T14:45:10Z
dc.date.available2019-06-11T14:45:10Z
dc.date.issued2019-06-08
dc.identifierKOS-780130780505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82420
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů. Cílem práce je teoretické zmapování tématu zaměstnaneckých benefitů a jejich zhodnocení včetně sepsání interní směrnice o využívání benefitů pro zvolenou firmu. Práce je rozdělena na dvě části. V první části - teoretické, jsou použity poznatky z odborných publikací a na základě nich popsány základní pojmy v oblasti motivace, odměňování a spokojenosti pracovníků. Dále je popsána teorie spjatá s problematikou zaměstnaneckých benefitů, jejich rozdělení a současné trendy v poskytování. Praktická část se zabývá charakteristikou vybrané společnosti, jejím současným systémem benefitů, které nabízí svým zaměstnancům a spokojeností s nimi. V rámci praktické části je zpracována interní směrnice popisující benefity a pokyny pro jejich čerpání, proveden rozhovor s vedoucím pracovníkem a dotazníkové šetření o spokojenosti zaměstnanců s nabízenými benefity.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis describes the area of employee benefits. The aim of the thesis is a mapping and evaluation of offered employee benefits, including documenting an internal policy in regards employee benefits at evaluated company. This document is divided into two parts. In the first theoretical part, a study of professional publications is conducted. Based on the study, basic concepts of people motivation, remuneration and employee satisfaction are defined. The theory of employee benefits is described in the sequent section, containing benefits’ structure, current trends and as well ways of benefits’ provisioning. The practical part describes characteristics of the evaluated company, including current system of benefits which company offers to its employees. The practical part defines the new internal policy as well describing employee benefits and instructions for their use. The new internal policy is reviewed in an interview with the managing director and evaluated based on the questionnaire survey answered by employees in regards their satisfaction.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMotivacecze
dc.subjectodměňovánícze
dc.subjectzaměstnanecké benefitycze
dc.subjectbonusový systémcze
dc.subjectFKSP (fond kulturních a sociálních potřeb)cze
dc.subjectinterní směrnicecze
dc.subjectMotivationeng
dc.subjectremunerationeng
dc.subjectemployee benefitseng
dc.subjectbonus systemeng
dc.subjectfund of cultural and social needseng
dc.subjectinternal policyeng
dc.titleZaměstnanecké benefity a jejich využívánícze
dc.titleEmployee Benefits and Their Usageeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeZelený Michael
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record