Show simple item record

Marketing of a Selected Non-Profit Organization

dc.contributor.advisorKrálová Petra
dc.contributor.authorLucie Šimůnková
dc.date.accessioned2019-06-11T14:44:59Z
dc.date.available2019-06-11T14:44:59Z
dc.date.issued2019-06-08
dc.identifierKOS-780130731605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82411
dc.description.abstractTato bakalářská práce se soustředí na využívání marketingových metod v oblasti neziskového sektoru, který se vyznačuje řadou specifik na rozdíl od marketingu v organizacích, které vytvářejí zisk. V rámci teoretické části je vysvětlen pojem marketing a posléze uvedeny hlavní atributy marketingu služeb, pod který se tematicky řadí marketing neziskového sektoru. Práce se v další části snaží postihnout především hlavní specifika užití marketingové komunikace a strategického plánování organizace. Praktická část pak vychází z části teoretické a soustředí se zejména na marketingovou komunikaci a strategické cíle Nadačního fondu Kapka naděje. Samotný závěr praktické části je pak doplněn o krátké dotazníkové šetření.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis concentrates on the use of marketing methods in the non-profit sector, which are characterized by a number of specifics compared to the marketing used by the profit-making organizations. In the theoretical part of the paper, the term marketing is explained; further, the section introduces main attributes of the marketing of services under which the non-profit sector belongs thematically. Next, the thesis tries to describe the main specifics of using marketing communication and strategic planning of organizations. The practical part is based on the theoretical section and focuses on marketing communication and strategic goals of the Endowment Fund Kapka naděje; the section is complemented by results of a short questionnaire survey.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMarketingcze
dc.subjectmarketing služebcze
dc.subjectmarketingová komunikacecze
dc.subjectneziskový sektorcze
dc.subjectnezisková organizacecze
dc.subjectNadační fond Kapka nadějecze
dc.subjectMarketingeng
dc.subjectmarketing of serviceseng
dc.subjectmarketing communicationeng
dc.subjectnon-profit sectoreng
dc.subjectnon-profit organizationeng
dc.subjectendowment fund Kapka nadějeeng
dc.titleMarketing vybrané neziskové organizacecze
dc.titleMarketing of a Selected Non-Profit Organizationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeJílková Petra
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record