Show simple item record

Influence of technological indiscipline in the application of crystallizing additives to waterproof concretedc.contributor.advisorSvoboda Pavel
dc.contributor.authorKřižánková Tereza
dc.date.accessioned2019-02-20T11:15:26Z
dc.date.available2019-02-20T11:15:26Z
dc.date.issued2019-02-14
dc.identifierKOS-880324217805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81099
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na vodonepropustnost betonu s vlivem technologických nekázní při aplikaci krystalizačních přísad a je rozdělena na dvě části. První část - rešerše pojednává o jednotlivých složkách betonu, o vodonepropustnosti zajištěné krystalizací a krystalizačních přísadách dostupných na našem trhu a následně se zabývá alternativními řešeními pro zajištění ochrany spodní stavby proti tlakové vodě. Druhá část - experiment popisuje postup přípravy vzorků, provádění destruktivních a nedestruktivních zkoušek čerstvého i ztvrdlého betonu a následné vyhodnocení a porovnání výsledků provedených zkoušek.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the waterproofing of concrete with the influence of technological indiscipline in the application of crystallization additives and it is divided into two parts. The first part - research deals with the individual constituentes of concrete, the waterproof concrete, the crystallization and the crystallizing additives and subsequently solves alternative solutions for the protection of subterranean construction against pressure water. The second part - the experiment describes the procedure of samples preparation, destructive and non-destruktive testing of concrete and resultant appraisal and comparison of the results of the performed tests.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkrystalizační,přísady,beton,Xypex,Sika,Krystol,vodonepropustnost,pevnost,průsakcze
dc.subjectcrystallizing,additives,concrete,Xypex,Sika,Krystol,waterproof,strenght,seepageeng
dc.titleVliv technologické nekázně při aplikaci krystalizačních přísad na vodonepropustný betoncze
dc.titleInfluence of technological indiscipline in the application of crystallizing additives to waterproof concreteeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereePetlík Ondřej
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record