Show simple item record

Construction Technology Design "Pardubická nemocnice, nová psychiatrie"

dc.contributor.advisorJarský Čeněk
dc.contributor.authorHosnedl Jiří
dc.date.accessioned2019-02-20T11:15:09Z
dc.date.available2019-02-20T11:15:09Z
dc.date.issued2019-02-12
dc.identifierKOS-880324209205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81087
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt realizace objektu nové psychiatrie v rámci areálu Pardubické nemocnice. Práce obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury realizace tohoto projektu apod. Její součástí je také návrh zařízení staveniště, včetně dvou výkresů zařízení staveniště. Dále jsou detailně rozpracovány dva technologické postupy, a to konkrétně technologické postupy realizace obkladů a hrubé podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. V průběhu zpracování diplomové práce byl využíván program CONTEC. Nejvíce byl program používán v rámci zpracování časové struktury, plánu BOZP a environmentálního plánu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with building technology project for the construction of new psychiatry buiding in the campus of Pardubice Hospital. The thesis includes an assessment of the correctness and completness of the submitted project documentation, proposal of the solution of the space management, technology management, time management for this project etc. It also proposes solution to the building site equipment with two drawings of the buliding site equipmnet. In more detail it focuses on two technological processes, specifically on the technological proces of tiling and technological proces of rough floor with tiling. Progam CONTEC was used in the cource of working on this thesis. Mainly for the solution of time management, analysis of health and safety risks on site and environmental plan.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectstavebně technologický projekt,model výstavby,harmonogram,CONTEC,zařízení staveniště,technologický postupcze
dc.subjectBuilding technology project,modelof the construction,time schedule,CONTEC,building site equipment,technological processeng
dc.titleStavebně technologický projekt "Pardubická nemocnice, nová psychiatrie"cze
dc.titleConstruction Technology Design "Pardubická nemocnice, nová psychiatrie"eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeGacho Pavol
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record