Show simple item record

Experimental verification of functionality of submersible concrete pier

dc.contributor.advisorBílý Petr
dc.contributor.authorBuchlák Jan
dc.date.accessioned2019-02-20T11:13:17Z
dc.date.available2019-02-20T11:13:17Z
dc.date.issued2019-02-06
dc.identifierKOS-880323804605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81000
dc.description.abstractTato diplomová práce slouží jako finální studie proveditelnosti, podklad pro výrobu prototypu a podklad pro právní ochranu systému modulových ponorných mol z vláknobetonu. Systém těchto mol je inovativní v tom, že jsou nadnášeny vzduchovým vakem, který je možné vypustit a nechat tak celou skupinu klesnou ke dnu. To je výhodné zejména při zvýšeném stavu vodní hladiny a povodních, protože molo není třeba přesunout do bezpečnostních přístavů, ale stačí vypustit vzduchový vak. Vláknobetonová mola jsou navržena tak, aby je bylo možné modulově spojovat do libovolných celků. Zejména se jedná o liniové a plošné celky. V práci je uveden návrh samotného vláknobetonového prvku a dalších prvků, které jsou pro fungování celého systému nezbytné. Návrh systému byl ověřen experimentálními hydraulickými zkouškami na zmenšených modelech v měřítku 1:10. V této práci je popsán průběh zkoušek a jejich výsledky.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is the final feasibility study, documentation basis for the production of prototype and documentation basis for the legal protection of modular system of submersible piers made from fibre reinforced concrete. System of these piers is innovative, because it is supported by an air bag, which can be deflated and than the whole system will sink down to the bottom. That can be helpful in case of danger of floods, because there will be no need to transport them to secure dock. Piers are designed for easy modular connecting to any groups. Main types of groups are linear and areal. This thesis contains design of fibre reinforced concrete pier and other support constructions, which are necessary for the right function of the system. The design of pier was verified by experimental hydraulic examinations on models which are in scale 1:10 to real pier. The thesis contains the description and results of the experiments.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPlovoucí konstrukce,hydraulika,ponorná konstrukce,stabilita,pryžový vak,vláknobeton,molo,hydraulické zkoušky,tenkostěnné betonové prvkycze
dc.subjectFloating structure,hydraulic,submersible structure,stability,fibre reinforced concrete,pier,hydraulic experiments,thin concrete elementseng
dc.titleExperimentální ověření funkčnosti ponorného betonového molacze
dc.titleExperimental verification of functionality of submersible concrete piereng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-06
dc.contributor.refereeBrejcha Vladimír
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record