Show simple item record

Stormwater management possibilities in the Faculty of Civil Engineering campus, CTU in Praguedc.contributor.advisorStránský David
dc.contributor.authorSimandlová Hedvika
dc.date.accessioned2019-02-20T11:12:51Z
dc.date.available2019-02-20T11:12:51Z
dc.date.issued2019-02-07
dc.identifierKOS-880323328905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80980
dc.description.abstractCílem této závěrečné práce je navrhnout vhodná opatření hospodaření se srážkovými vodami přírodě blízkým způsobem v městském prostředí. V teoretické části je rozebrána problematika hospodaření se srážkovou vodou. Praktická část práce obsahuje analýzu možnosti využití dešťových vod na budově B Fakulty stavební ČVUT v Praze, což zahrnuje zjištění možností umístění nádrží, možnosti technologie a přibližný odhad investičních výdajů. Závěrem práce je zhodnocení a diskuse navržených opatření.cze
dc.description.abstractThe aim of this final thesis is to suggest appropriate rainwater management measures in urban area in the close-to-the-nature way. The theoretical part focuses on the problematics of rainwater management. The practical part contains the analysis of rainwater utilization possibilities at the B building of the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague. It also contains the search for the tank placement possibilities and the rough estimate of investment expenditures. At the end of the thesis the evaluation and discussion of the suggested measures can be found.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdešťová voda,vsakování,akumulace,vegetační střecha,Fakulta stavebnícze
dc.subjectrainwater,imbibition,water storage,green roof,Faculty of Civil Engineeringeng
dc.titleMožnosti hospodaření s dešťovou vodou v areálu Fakulty stavební ČVUTcze
dc.titleStormwater management possibilities in the Faculty of Civil Engineering campus, CTU in Pragueeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-07
dc.contributor.refereeSuchánek Milan
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record