Show simple item record

Marketing analyzes in the construction industrydc.contributor.advisorMěšťanová Dana
dc.contributor.authorSvoboda David
dc.date.accessioned2019-02-20T11:12:35Z
dc.date.available2019-02-20T11:12:35Z
dc.date.issued2019-02-04
dc.identifierKOS-880322879205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80968
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá využitím marketingových analýz ve stavebnictví. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na základní charakteristiku marketingu, stanovení marketingových cílů a marketingových strategií, marketingový mix, analýzu marketingového prostředí, analýzu portfolia a inovace v marketingu. V první polovině praktické části je charakterizována konkrétní firma, na které jsou aplikovány následující marketingové analýzy: SLEPT analýza, Porterova analýza pěti sil, SWOT analýza, GE matice a BCG matice. Na základě výsledků z výše uvedených analýz jsou v závěru práce uvedena souhrnná doporučení, která mohou vést ke zlepšení pozice firmy na daném trhu. Druhá polovina praktické části diplomové práce se zaobírá vyhodnocením marketingového dotazníku, který byl předložen vybraným malým zhotovitelským stavebním podnikům se sídlem v Plzni.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the use of marketing analyzes in the construction industry. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the basic characteristics of marketing, setting marketing goals and marketing strategies, marketing mix, marketing environment analysis, portfolio analysis and marketing innovation. The first half of the practical part is characterized by a specific company, on which the following marketing analyzes are applied: SLEPT analysis, Porter´s analysis of five forces, SWOT analysis, GE matrix and BCG matrix. On the basis of the results of the above analyzes, at the end of the thesis are summarized recommendations that can lead to improvement of the position of the company on the given market. The second half of the practical part of the diploma thesis deals with the evaluation of the marketing questionnaire, which was submitted to selected small contractor construction companies based in Pilsen.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketing,analýza,trh,inovace,SLEPT analýza,Porterova analýza pěti sil,SWOT analýza,GE matice,BCG maticecze
dc.subjectMarketing,analysis,market,innovation,SLEPT analysis,Porter´s analysis of five forces,SWOT analysis,GE matrix,BCG matrixeng
dc.titleMarketingové analýzy ve stavebnictvícze
dc.titleMarketing analyzes in the construction industryeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-04
dc.contributor.refereeZdebor Michael
theses.degree.disciplineStavební managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record