Show simple item record

Knowledge of Crisis States in the Health Care Among Students in higher classes of Medical Collegesdc.contributor.advisorNavrátil Leoš
dc.contributor.authorBoháč Matyáš
dc.date.accessioned2019-02-20T11:08:28Z
dc.date.available2019-02-20T11:08:28Z
dc.date.issued2018-06-29
dc.identifierKOS-786214114305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80774
dc.description.abstractCílem této práce bylo analyzovat a porovnat znalosti studentů lékařských fakult ohledně řešení krizových stavů ve zdravotnictví. Soustředili jsme se na znalosti z urgentní medicíny, medicíny katastrof a znalosti základních pojmů z krizového řízení a integrovaného záchranného systému. Představili jsme základní pojmy, výukové modely, sylaby a kurzy medicíny katastrof v České republice a v zahraničí se zaměřením na pregraduální výuku. Znalosti respondentů byly ověřovány formou kvantitativního průzkumu realizovaného anonymním nestandardizovaným dotazníkem. Dotazník byl distribuován studentům oboru všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České republice. Pro porovnání byl dotazník distribuován i studentům oboru zdravotnický záchranář a lékařům před absolvováním základního kmene. Zjistili jsme, že znalosti studentů jsou nedostačující, a navrhujeme proto zařazení předmětu medicíny katastrof do sylabu lékařských fakult (minimálně jako volitelný předmět).cze
dc.description.abstractThe aim of this work was to analyze and compare the knowledge of students of medical faculties in dealing with crisis situations in the health care sector. We focused on the knowledge of emergency medicine, disaster medicine and knowledge of basic concepts of crisis management and integrated rescue system. In the theoretical part, we introduced basic concepts, teaching models, syllabi and courses of disaster medicine in the Czech Republic and abroad with a focus on undergraduate education. Knowledge was verified in the form of a quantitative survey conducted by an anonymous non-standardized questionnaire. The questionnaire was distributed to medical students at medical faculties in the Czech Republic. For comparison, the questionnaire was distributed to paramedic students and doctors before the attestation. We have found that the knowledge of students is insufficient and we therefore propose that the subject of disaster medicine should be included in the syllabi of medical faculties (at least as an optional subject).eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmedicína katastrof,urgentní medicína,krizové řízení,blended learningcze
dc.subjectdisaster medicine,urgent medicine,crisis management,blended learningeng
dc.titleAnalýza a komparace znalosti posluchačů lékařských fakult vyšších ročníků o řešení krizových stavů ve zdravotnictvícze
dc.titleKnowledge of Crisis States in the Health Care Among Students in higher classes of Medical Collegeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-29
dc.contributor.refereeChocholouš Ilja
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record