Show simple item record

Safety Area Behind the A380dc.contributor.advisorKraus Jakub
dc.contributor.authorBartoň Tomáš
dc.date.accessioned2019-02-20T11:05:43Z
dc.date.available2019-02-20T11:05:43Z
dc.date.issued2019-01-16
dc.identifierKOS-785101599605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80661
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je navržení bezpečnostního prostoru pro Airbus A380, kam by neměla ostatní letadla vlétnout, aby nedošlo k nalétnutí turbulence z úplavu. V této práci je výpočtem dokázáno, že úplav letadla A380 zasahuje i do letové hladiny o 1000 stop níže, a tudíž RVSM není dostačující. Práce se nejdříve zabývá popsáním pravděpodobnostního dvoufázového modelu, který je pro výpočet úplavu použit. Dále jsou zde podrobně popsány všechny související nehody a incidenty, ke kterým došlo v posledních letech, a v poslední řadě je na základě výpočtů a teoretických znalostí navrženo řešení, které by mělo dalším podobným incidentům a nehodám zabránit.cze
dc.description.abstractThe aim of this Master´s Thesis is suggestion of the safety area behind the A380, where other airplanes should not fly in, so that they do not encounter wake turbulence. In this work, the calculation shows that wake vortices of the A380 reach the flight level 1000 feet below the A380 flight path, and therefore the RVSM is not sufficient. The work first deals with the description of the probabilistic two-phase model used for the calculation of the wake turbulence, as well as with all related accidents and incidents that have occurred in recent years, and lastly, based on calculations and theoretical knowledge, a solution is proposed which would had other similar incidents and accidents prevented.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectúplav,turbulence,víry,airbus,A380,řízení letového provozu,rozstup,bezpečnostní prostor,P2P modelcze
dc.subjectwake,turbulence,vortices,airbus,A380,air traffic control,separation,safety area,P2P modeleng
dc.titleBezpečnostní prostor za A380cze
dc.titleSafety Area Behind the A380eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-01-21
dc.contributor.refereeMatějka Lukáš
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record