Show simple item record

Revitalisation of Žďár nad Sázavou - Tišnov Railway Line

dc.contributor.advisorVaněk Martin
dc.contributor.authorMaixnerová Martina
dc.date.accessioned2019-02-20T11:05:19Z
dc.date.available2019-02-20T11:05:19Z
dc.date.issued2019-01-11
dc.identifierKOS-785101576205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80647
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Revitalizace trati Žďár nad Sázavou - Tišnov" je technický popis tratě a analýza jejího dopravního významu pro dopravní obsluhu. Důležitým tématem při rozboru tratě je pohled na rozvojové záměry objednatelů dopravní obslužnosti. Výsledkem práce jsou stavební úpravy tratě v návaznosti na požadavky dopravní technologie.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis "Revitalisation of Žďár nad Sázavou - Tišnov railway line" is a technical description of this railway line and ananalysis of its traffic signifikance for transport service. An important theme in the analysis is a view of development plans of the orderers's transport accessibility. The key result of the thesis lays in a proposal of the reailway line modification in connection with an operational concept.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŽeleznice,rekonstrukce,revitalizace,optimalizace,kolejiště,svršek,nástupiště,bezbariérovost,zabezpečovací zařízení,bezpečnost,Žďár nad Sázavou,Tišnov,osobní železniční doprava,výhybkacze
dc.subjectRailways,reconstruction,revitalisation,optimalization,railyard,super structure,platforms,disabled access,security device,safety,Žďár nad Sázavou,Tišnov,passenger railway transport,turn outeng
dc.titleRevitalizace trati Žďár nad Sázavou - Tišnovcze
dc.titleRevitalisation of Žďár nad Sázavou - Tišnov Railway Lineeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-01-16
dc.contributor.refereeJavořík Tomáš
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record