Show simple item record

Effect of Deformation of the Aircraft Model on the Aerodynamic Characteristics

dc.contributor.advisorČenský Tomáš
dc.contributor.authorTafiichuk Andrii
dc.date.accessioned2019-02-20T11:04:00Z
dc.date.available2019-02-20T11:04:00Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.identifierKOS-784822882305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80590
dc.description.abstractBěhem testování v aerodynamickém tunelu je model letadla vystaven deformacím způsobeným aerodynamickými silami. Tyto deformace ovlivňují aerodynamické vlastnosti modelu letadla. Tato práce se zaměřuje na zkoumání vlivu deformace na aerodynamické charakteristiky pro model letadla NASA Common Research Model (CRM). Cílem je analyzovat elastický a tuhý případ NASA CRM, porovnat jejich aerodynamické charakteristiky, tj. koeficienty vztlaku, odporu a klopivého momentu, rozložení tlaků a poskytnout vyhodnocení vlivu deformací tunelového modelu na jeho aerodynamické charakteristiky. Analýza se provádí na základě CFD simulace deformovaného modelu a modelu bez deformace. Pro tento účel je vybrán software ANSYS Fluent.cze
dc.description.abstractDuring wind tunnel testing the aircraft model is subjected to the deformations due to aerodynamic forces. These deformations influence the aerodynamic characteristics of the aircraft model. This work focuses on investigation of the effect of deformation on the aerodynamic characteristics of the NASA Common Research Model (CRM) aircraft model. The goal is to analyze elastic and rigid case of NASA CRM, compare their aerodynamic characteristics i.e. lift, drag and pitching moment coefficients, pressure distributions, and to give an evaluation of the impact of tunnel model deformations on its aerodynamic characteristics. The analysis is performed based on the CFD simulation of the un-deformed and deformed aircraft model. For this purpose, ANSYS Fluent software package is chosen.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectModel letadla,deformace,aerodynamické charakteristiky,vliv deformace,NASA CRM,aerodynamika,simulace proudění,model turbulence,ANSYS Fluent,počítačová dynamika tekutin,CFD,návrh výpočetních sítí,porovnání numerických a experimentálních datcze
dc.subjectAircraft model,deformation,aerodynamic characteristics,effect of deformation,NASA CRM,aerodynamics,flow simulation,turbulence model,ANSYS Fluent,computational fluid dynamics,CFD,mesh design,comparison of numerical and experimental dataeng
dc.titleVliv deformace modelu dopravního letounu na aerodynamické charakteristikycze
dc.titleEffect of Deformation of the Aircraft Model on the Aerodynamic Characteristicseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-05
dc.contributor.refereeKlesa Jan
theses.degree.disciplineLetadlová a kosmická technikacze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeLetectví a kosmonautikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record